Internetová encyklopedie dějin Brna

Otto Ducháček

  prof. PhDr. Otto Ducháček, DrSc.


  • * 7.11.1910 Ústí nad Orlicí – † 17.2.1993 Praha


  • lingvista, romanista


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • vzdělání

   gymnázium v Jilemnici (1929 maturita),
   1929–1934 FF UK v Praze - obor čeština a francouzština (1935 titul PhDr.),
   1955 docent pro obor srovnávacího románského jazykozpytu, 1960 titul CSc., 1966 titul DrSc., 1966 jmenován profesorem francouzského jazyka na FF MU v Brně


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1934 tkalcovská škola v Jilemnici,
   1934–1948 středoškolský profesor (Spišská nová Ves, Liberec, Trutnov, Úpice, Jičín, Praha),
   1945–1955 FF UK v Praze,
   1955–1976 FF MU v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   Kruh moderních filologů


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ivan Seidl
   student


  • partneři

   Věra Ducháčková (Tejnská)
   sňatek: 1938


  • děti

   Vratislav Ducháček


  • autor

   hub,Kal


Aktualizováno: 28. 08. 2014