Jan Kranich

* 24.12.1870 Dolní Studénky – † 28.6.1932 Ostrava


přírodovědec, popularizátor přírodních věd, spoluzakladatel Přírodovědeckého klubu v Brně (1905) a Přírodovědecké společnosti v Moravské Ostravě (1920)


zajímavé okolnosti

v roce 1903 založil časopis Příroda a škola, byl vydavatelem Akvaristického obzoru (1911), sám přispíval do odborných přírodovědeckých a pedagogických časopisů, napsal několik samostatných prací, mj. Přehledy věd přírodních, Rostlinopis pro nižší školy zemědělské; spoluzakladatel ostravské rozhlasové stanice


zaměstnání

učitel v Brně, ve Slezské Ostravě, Postřelmově, Příboru


odborné a zájmové organizace

Matice osvěty lidové,
Přírodovědecký klub v Brně,
Přírodovědecká společnost v Moravské Ostravě,
Ústřední spolek moravského učitelstva Brno,
Okresní péče o mládež ve Slezské Ostravě,
Česká zemská ústředna pro péči o mládež slezskou v Opavě


poznámky

Jeho osobní fond je uložen ve Vlastivědném muzeu v Šumperku (osobní doklady, korespondence, hlavně redakční korespondence časopisu Příroda a škola, několik drobných rukopisů, zejména přednášek, jeho tištěné práce (vesměs přírodovědné) a osobní fotografie).


prameny, literatura

Www stránky

"Jan Kranich"


Kal


Aktualizováno: 14. 11. 2014