Ing. Dr. techn. Karel Ryska

* 13.7.1895 Volyně


strojní inženýr
dítě osobnosti: prof. Ing. Karel Ryska


vzdělání

1. česká státní reálka v Brně (10. 7. 1913 maturitní zkouška)

ČVŠT v Brně:
- odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (1913–1917),
- dizertační práce "Některé theoretické podklady předběžné kalkulace ve strojnických dílnách" (31. 5. 1922 promován doktorem technických věd)


zaměstnání

inženýr u firmy Brand a Lhullier v Brně (doloženo v roce 1922)


prameny, literatura


Čoup


Aktualizováno: 30. 10. 2019