Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Ryska

  Ing. Dr. techn. Karel Ryska


  • * 13.7.1895 Volyně


  • strojní inženýr
   dítě osobnosti: prof. Ing. Karel Ryska


  • vzdělání

   1. česká státní reálka v Brně (10. 7. 1913 maturitní zkouška)

   ČVŠT v Brně:
   - odbor strojního inženýrství a elektroinženýrství (1913–1917),
   - dizertační práce "Některé theoretické podklady předběžné kalkulace ve strojnických dílnách" (31. 5. 1922 promován doktorem technických věd)


  • zaměstnání

   inženýr u firmy Brand a Lhullier v Brně (doloženo v roce 1922)


  • prameny, literatura


  • rodiče

   Karel Ryska
   Božena Rysková (Redlová)


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 30. 10. 2019