Karel Riedl

* 7.1.1882 Hranice na Moravě – † 27.2.1951


politik, poslanec (1925–1929), senátor (1929–1939)


zaměstnání

úředník


politická orientace

Československá strana národně socialistická


odborné a zájmové organizace

předseda Obce úřednické a zřízenecké v Brně


poznámky

Během studia v Praze pracoval v notářské kanceláři, kromě toho zastával místo redaktora Českého Slova. Karel Riedl byl významným členem Národně socialistické strany.
Po ukončení studií působil v Národní radě v Místku, později v Brně, kde se značně přičinil o její vzestup.
V roce 1909 se stal tajemníkem moravského odboru Národní rady české v Brně.
Během 1. světové války byl zaměstnán v Úřednickém peněžním ústavě v Brně a v letech 1916–1918 sloužil aktivní vojenskou službu v Albánii jako ředitel kanceláře.
Po válce vstoupil do služeb města Brna, nejprve řídil bytový referát a od roku 1919 působil jako přednosta městského sociálního ústavu. Byl také členem zastupitelstva města Brna. V roce 1920 byl jmenován magistrátním tajemníkem a poté i vrchním magistrátním radou.
Roku 1925 byl zvolen poslancem za Národní socialistickou stranu a po čtyřech letech senátorem, jako senátor působil do roku 1939. Jako předseda Obce úřednické a zřízenecké v Brně se velmi zasloužil o její rozvoj. Po válce byl těžce nemocen a roku 1948 odešel do penze.
(Životopis pro naši encyklopedii zpracovala paní Mgr. Šárka Svobodová, děkujeme.)partneři

Božena Riedlová (Konečná)
(první manželka) Zdenka Riedlová (Dufková)
(druhá manželka)Menš


Aktualizováno: 12. 05. 2018