prof. PhDr. Aleš Svoboda, DrSc.

* 2.4.1941 Zlín – † 9.1.2010 Opava


filolog, anglista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


vzdělání

Jedenáctiletá střední škola v Kyjově a Státní konzervatoř v Brně,
1961–1966 FF MU v Brně - obory angličtina a němčina, 1983–1984 jako třetí obor čeština, 1968 PhDr., 1978 CSc., 1980 habilitace na UK, 1990 DrSc., 1991 profesor pro obor anglický jazyk


dílo

Prof. A. Svoboda inicioval, organizačně a finančně zajistil a velmi podrobně vědecky připravil vydání sebraných spisů svého učitele prof. Jana Firbase Collected Works of Jan Firbas. Jsou rozvrženy do pěti svazků, jejich společným vydavatelem jsou Masarykova a Ostravská univerzita.


zaměstnání

1970–1984, 1989/1990 FF MU - katedra anglistiky a Letní škola slovanských studií (1973–1975 lektor češtiny na univerzitě v Londýně),
1984–1989 Pedagogická fakulta v Ostravě - katedra českého jazyka a literatury a katedra cizích jazyků,
1990 katedra anglistiky a germanistiky,
1990–2010 filozofické fakulty univerzit v Ostravě, Opavě a Prešově


odborné a zájmové organizace

Kruh moderních filologů,
Jazykovědné sdružení,
International Pragmatic Association


prameny, literatura

článek v odborném periodiku

"Za Alešem Svobodou"


hub


Aktualizováno: 28. 03. 2020