prof. Ing. Ota Veletovský

* 23.3.1881 Kolín – † 2.1.1966 Brno


profesor brněnské české techniky, v letech 1936–1937 její rektor


bydliště

Brno, Bedřicha Macků (dnes Údolní 29 (1948)


vzdělání

vyšší reálka v Kutné Hoře,
1898–1902 vysoká škola technická v Praze - odbor stavební inženýrství


zaměstnání

od roku 1905 Rakousko-uherské státní dráhy - stavební adjunkt (údržba drah v České Třebové, Lávě a Hrušovanech)

1907–1914 ředitelství státních drah ve Vídni - referent, konstruktér, stavbyvedoucí

1918–1923 Československé státní dráhy v Brně:
- rada státních drah (1919)
- vrchní rada státních drah (1921)

1923–1949 Česká vysoká škola technická v Brně:
- řádný profesor železničního stavitelství II
- v letech 1936–1937 rektor, v letech 1925–1926 děkan odboru inženýrského stavitelství


odborné a zájmové organizace

člen Masarykovy Akademie práce,
člen Ústavu pro stavbu měst,
člen poradních regulačních sborů města Brna a Bratislavy,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen),
stálý soudní znalec krajského soudu


poznámky

rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty byl dán do trvalé výslužby od 1. 4. 1949
partneři

ulice

Údolní
bydliště doložené v roce 1948


události

16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
rektor brněnské české techniky


Čoup


Aktualizováno: 26. 04. 2022