Internetová encyklopedie dějin Brna

Ota Veletovský

  Prof. Ing. Ota Veletovský


  • * 23.3.1881 Kolín – † 2.1.1966 Brno


  • profesor brněnské české techniky, v letech 1936–1937 její rektor


  • bydliště

   Brno, Bedřicha Macků (dnes Údolní 29 (1948)


  • vzdělání

   vyšší reálka v Kutné Hoře,
   1898–1902 vysoká škola technická v Praze - odbor stavební inženýrství


  • zaměstnání

   od roku 1905 Rakousko-uherské státní dráhy - stavební adjunkt (údržba drah v České Třebové, Lávě a Hrušovanech)

   1907–1914 ředitelství státních drah ve Vídni - referent, konstruktér, stavbyvedoucí

   1918–1923 Československé státní dráhy v Brně:
   - rada státních drah (1919)
   - vrchní rada státních drah (1921)

   1923–1949 Česká vysoká škola technická v Brně:
   - řádný profesor železničního stavitelství II
   - v letech 1936–1937 rektor, v letech 1925–1926 děkan odboru inženýrského stavitelství

  • odborné a zájmové organizace

   člen Masarykovy Akademie práce,
   člen Ústavu pro stavbu měst,
   člen poradních regulačních sborů města Brna a Bratislavy,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně,
   Spolek Dům útěchy v Brně (zakládající člen),
   stálý soudní znalec krajského soudu


  • poznámky

   rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty byl dán do trvalé výslužby od 1. 4. 1949


  • obrazy

   img2518.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Hana Veletovská


  • ulice

   Údolní
   bydliště doložené v roce 1948


  • události

   16. 3. 1937
   Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem technických věd
   rektor brněnské české techniky


  • autor

   Čoup


Aktualizováno: 08. 02. 2020

Ota Veletovský. Archiv VUT, sbírka fotografií.