Štěpán Adler

* 9.2.1896 Rajhrad (okres Brno-venkov) – † 7.8.1942 Berlín-Plötzensee


válka a odboj 1938–1945, oběti okupace


zajímavé okolnosti

rodiče použili pro syna znovu jméno Štěpán


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Rajhrad čp. 1 (rodný dům),
Praha, Cibulka č. 399


čestný občan

Rajhradu (1995)


vzdělání

1907–1914 česká vyšší reálka v Brně (6. 7. 1914 maturita),
ČVŠT v Brně - chemický odbor 1914/1915 (1. ročník) a 1915/1916 (2. ročník)


vyznamenání a pocty

Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
plukovník generálního štábu in memoriam (1946)


jiné pocty

Pamětní deska na rodném domě v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě ( odhalena v prosinci 1947, dnes neexistuje), jeho jméno je uvedeno v Rajhradě na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově, na pamětní desce na zdi sokolovny a na pamětní desce ve vestibulu měšťanské školy (odhalena v červnu 1947).
Dále se jeho jméno nachází na pomníku obětí 2. světové války v Praze 6, Tychonova ulice (v objektu MO ČR).


zaměstnání

1915–1917 přidělen k c. k. pevnostnímu dělostřeleckému pluku č. 1 ve Vídni,
15. 2. 1917 – 28. 10. 1917 na italské frontě,
21. 11. 1918 nastoupil službu v československé armádě,
1919 sloužil jako velitel čety u děl. pluku 4 v Brně, později v Josefově, po absolvování kurzu v Mladé Boleslavi byl 1. 8. 1919 aktivován jako poručík dělostřelectva z povoláni,
1924–1925 přidělen jako profesor k Vojenskému telegrafnímu učilišti v Kutné Hoře,
1928–1931 posluchač Válečné školy,
1933–1939 referent operační skupiny 3. oddělení hlavního štábu v Praze,
10. 8. 1939 převeden k Nejvyššímu úřadu cenovému v Praze jako úředník


poznámky

Zapojen v odboji jako příslušník štábu Ústředního vedení ON. Zajišťoval rádiové spojení uvnitř protektorátu i spojení se zahraničím. Zatčen 7. 12. 1939 v Praze, postupně vězněn v Praze na Pankráci, v Gollnově a v Berlíně-Alt Moabitu.
V Berlíně odsouzen v procesu konaném 2.–3. 12. 1941 za přípravu velerady a spolčení s nepřítelem k trestu smrti a ztrátě čestných občanských práv.
(Informace k rodině Štěpána Adlera pro naši encyklopedii připravil Fr. František J. Teister OSB, rajhradské opatství. Děkujeme.)


blat, Menš


Aktualizováno: 07. 03. 2024