Internetová encyklopedie dějin Brna

Štěpán Adler

  plukovník generálního štábu in memoriam Štěpán Adler


  • * 9.2.1896 Rajhrad (okres Brno-venkov) – † 7.8.1942 Berlín-Plötzensee


  • válka a odboj 1938–1945, oběti okupace


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Rajhrad čp. 1 (rodný dům),
   Praha

  • čestný občan

   čestný občan Rajhradu (1995)


  • vzdělání

   1907–1914 česká vyšší reálka v Brně (6. 7. 1914 maturita),
   ČVŠT v Brně - chemický odbor 1914/1915 (1. ročník) a 1915/1916 (2. ročník)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939 in memoriam,
   plukovní generálního štábu in memoriam (1946)

  • jiné pocty

   Pamětní deska na rodném domě v areálu benediktinského kláštera v Rajhradě ( odhalena v prosinci 1947, dnes neexistuje), jeho jméno je uvedeno v Rajhradě na pomníku obětí 2. světové války na hřbitově, na pamětní desce na zdi sokolovny a na pamětní desce ve vestibulu měšťanské školy (odhalena v červnu 1947).
   Dále se jeho jméno nachází na pomníku obětí 2. světové války v Praze 6, Tychonova ulice (v objektu MO ČR).


  • zaměstnání

   1915–1917 přidělen k c. k. pevnostnímu dělostřeleckému pluku č. 1 ve Vídni,
   15. 2. 1917 – 28. 10. 1917 na italské frontě,
   21. 11. 1918 nastoupil službu v československé armádě,
   1919 sloužil jako velitel čety u děl. pluku 4 v Brně, později v Josefově, po absolvování kurzu v Mladé Boleslavi byl 1. 8. 1919 aktivován jako poručík dělostřelectva z povoláni,
   1924–1925 přidělen jako profesor k Vojenskému telegrafnímu učilišti v Kutné Hoře,
   1928–1931 posluchač Válečné školy,
   1933–1939 referent operační skupiny 3. oddělení hlavního štábu v Praze,
   10. 8. 1939 převeden k Nejvyššímu úřadu cenovému v Praze jako úředník


  • poznámky

   Zapojen v odboji jako příslušník štábu Ústředního vedení ON. Zajišťoval rádiové spojení uvnitř protektorátu i spojení se zahraničím. Zatčen 7. 12. 1939 v Praze, postupně vězněn v Praze na Pankráci, v Gollnově a v Berlíně-Alt Moabitu.
   V Berlíně odsouzen v procesu konaném 2.–3. 12. 1941 za přípravu velerady a spolčení s nepřítelem k trestu smrti a ztrátě čestných občanských práv.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • rodiče

   Edmund Adler
   Štěpánka Adlerová (Hanslíková)


  • autor

   blat, Menš


Aktualizováno: 26. 05. 2019