doc. PhDr. Alois Gregor

* 14.12.1888 Kožušice (okres Vyškov) – † 8.9.1971 Letovice (okres Blansko)


slavista, moravský dialektolog, slovakista, etnograf, středoškolský a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

sbíral a zapisoval lidové písně a zvyky (Hodonínsko, okolí Valašských Klobouk, rosicko-oslavanská oblast)


bydliště

Kožušice (okres Vyškov),
Rašovice čp. 66 (doloženo v roce 1910),
Brno:
- Pražská 16
- Augustinská 11
- Hinterm Hohlweg - Za úvozem 1


vzdělání

1899–1907 klasické gymnázium v Kyjově (maturita),
1907–21. 12. 1914 Filozofická fakulta v Praze (čeština a němčina, titul PhDr. udělen 1914),
studijní pobyt ve Vídni (1908), v Berlíně (1910) a v Paříži (1924),
1946 docent české a slovenské mluvnice


dílo

zobrazit


zaměstnání

1912–1949 učitel a středoškolský profesor (mj. na dívčím reálném gymnáziu v Brně),
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - od roku 1921 lektor slovenštiny a spisovné češtiny, 1946–1959 docent


odborné a zájmové organizace

Muzejní spolek v Brně (v letech 1945–1948 místopředseda, od roku 1948 předseda),
Matice moravská,
Matice slovenská,
Učená společnost Šafaříkova,
Ústav pro lidovou píseň,
Družstvo Českého Národního divadla v Brně,
Jednota českých filologů
osoby

František Trávníček
svědek při sňatku Aloise Gregora


partneři

Ida Gregorová (Eberhardová)
sňatek: 30. 9. 1933, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)ulice

Pražská (Prager Strasse)
bydliště v letech 1922–1924 (dnes Štefánikova) Augustinská
bydliště v letech 1924–1933 (dnes Jaselská) Hinterm Hohlweg - Za úvozem
bydliště doložené v letech 1933–1970 (dnes Žižkova)


události

4. 3. 1888
Ustavující valná hromada Musejního spolku v Brně
předseda Muzejního spolku


blat, Kal, Menš


Aktualizováno: 15. 06. 2022