doc. PhDr. Alois Gregor

* 14.12.1888 Kožušice, okr. Vyškov – † 8.9.1971 Letovice


slavista, moravský dialektolog, slovakista, etnograf, středoškolský a vysokoškolský pedagog


národnost

česká


zajímavé okolnosti

sbíral a zapisoval lidové písně a zvyky (Hodonínsko, okolí Valašských Klobouk, rosicko-oslavanská oblast)


bydliště

Brno:
- Pražská 16 (dnes Štefánikova) (1922–1924)
- Augustinská 11 (dnes Jaselská) (1924–1933)
- Žižkova 1 (1933–1970)


vzdělání

klasické gymnázium v Kyjově (1907 maturita),
1907–1912 Filozofická fakulta v Praze (čeština a němčina),
studijní pobyt ve Vídni (1908), v Berlíně (1910) a v Paříži (1924),
1914 titul PhDr., 1946 docent české a slovenské mluvnice


dílo

zobrazit


zaměstnání

1912–1949 učitel a středoškolský profesor (mj. na dívčím reálném gymnáziu v Brně),
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity - od roku 1921 lektor slovenštiny a spisovné češtiny, 1946–1959 docent


odborné a zájmové organizace

Muzejní spolek v Brně (předseda),
Matice moravská,
Matice slovenská,
Učená společnost Šafaříkova,
Ústav pro lidovou píseň,
Družstvo Českého Národního divadla v Brně,
Jednota českých filologůosoby

František Trávníček
svědek při sňatku Aloise Gregora


partneři

Ida Gregorová (Eberhardová)
sňatek: 30. 9. 1933, Brno (kostel sv. Petra a Pavla na dómě)ulice

Pražská (Prager Strasse)
bydliště v letech 1922–1924 Augustinská
bydliště v letech 1924–1933


události

4. 3. 1888
Ustavující valná hromada Musejního spolku v Brně
předseda Muzejního spolku


blat, Kal, Menš


Aktualizováno: 05. 01. 2019