Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Máchal

  Jan Máchal


  • * 9.2.1864 Třebíč – † 15.10.1924 Třebíč


  • organizátor sokolského hnutí


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Milovník hudby, dirigent sokolského dechového orchestru, ochotník. Zastánce rovnoprávnosti žen v Sokole. V roce 1918 předseda národního výboru.


  • vzdělání

   nižší gymnázium v Třebíči,
   Slovanský ústav ku vzdělávání učitelů - Poříčí č. 5 v Brně (ukončen maturitou v roce 1883)

  • vyznamenání a pocty

   v roce 1912 obdržel od Československé obce sokolské medaili za zásluhy


  • dílo

   Redaktor časopisu Hlasy ze západní Moravy - později Jihozápadní Morava.
   Sestavil "Příruční knihu tělocviku sokolského".


  • zaměstnání

   od roku 1883 učitel na utrakvistické městské škole v Třebíči,
   od roku 1886 učitel a od roku 1894 profesor TV na gymnáziu,
   po roce 1918 odborný inspektor TV pro střední školy,
   výuka teorie a systematiky TV v tělocvičném kursu MU v Brně

  • politická orientace

   národní socialista,
   člen městského zastupitelstva

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1883 člen Sokola,
   od roku 1919 místonáčelník ČOS, předseda Okresní učitelské jednoty,
   za 1. světové války člen Pomocného sboru,
   zapojil se do akce České srdce


  • hrob

   pochován v Třebíči

  • pojmenováno

   Sokolská župa Dr. Jana Máchala


  • obrazy

   img0310.jpg


  • pojmenované ulice

   Máchalova (Starý Lískovec)


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Máchalův odkaz sokolstvu"
   Ostatní literatura
   "Jan Máchal. Sokolský vůdce"
   "Jan Máchal. Moravský legionář"


  • události

   11. 6. 2000
   Sokolský slet v Brně
   organizátor sokolského hnutí
   30. 3. 1940
   Plavecké závody brněnských sokolských žup
   pojmenována sokolská župa Jana Máchala


  • autor


Aktualizováno: 11. 06. 2014

Jan Máchal. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I., 1927.