PhDr. Jaroslav Helfert

* 27.9.1883 Malacky – † 14.9.1972 Potštejn


ředitel Moravského zemského muzea v Brně a zakladatel muzeologie na brněnské filozofické fakultě
bratr osobnosti: prof. PhDr. Vladimír Helfert


zajímavé okolnosti

na sklonku války byl zatčen a vězněn v Terezíně


bydliště

Brno:
- Údolní 70 (dnes 62)
- Matzenauerova 6 (do roku 1948)

od roku 1948 trvale v Potštejně


vzdělání

1895–1902 České vyšší gymnázium na Smíchově,
1902 právnická fakulta v Praze,
1903–1908 historiografie na FF pražské univerzity (1908 titul PhDr.)


zaměstnání

od roku 1909 sekretář Zemského muzea v Brně,
1923–1939 a 1946–1948 ředitel Moravského zemského muzea v Brně,
1921–1948 lektor muzejnictví na FF MU


odborné a zájmové organizace

Svaz československých muzeí vlastivědných (předseda),
Lyžařský klub v Brně,
Institut pro rakouský dějezpyt,
Klub přátel umění,
Sokol Brno I (od roku 1909)
osoby

Josef Alexander Helfert
dědeček Jaroslav Stejskal
přednosta Entomologického oddělení MZM


partneři

Helfertová Ludmila (Tichá)
sňatek: 19. 5. 1910, Potštejn

ulice

Matzenauerova
bydliště do roku 1948 Údolní
bydliště


události

27. 4. 1946
Znovuotevření Moravského zemského muzea pro veřejnost
ředitel muzea
20. 6. 1929
Návštěva prezidenta Masaryka v Brně
ředitel Moravského zemského muzea


Kal


Aktualizováno: 06. 05. 2020