Alois Bárta

* 8.9.1891 Loštice (okres Šumperk) – † 3.5.1945 Lübeck (Německo)


válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

uměl dobře německy, polsky rusky, výborně esperanto, částečně maďarsky a italsky


příčina úmrtí

při potopení lodi Thielbeck v Lübecké zátoce


bydliště

Kroměříž - vysílací stanice,
Baťov,
Brno-Královo Pole (doloženo v roce 1938)


vzdělání

vyučen strojníkem a topičem,
kurz radiových mechaniků (1920)


vyznamenání a pocty

Čs. válečný kříž 1939 in memoriam,
poručík in memoriam


jiné pocty

jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Lošticích, v památníku v Hrabyni a na pamětní desce obětí druhé světové války v Praze 6, Kyjevská 12


zaměstnání

elektromontér ve Vítkovických železárnách (do roku 1912),
vojenská činnost u bývalého telegrafního praporu (1912–1918),
v prosinci 1918 vstoupil do československé armády, postupně sloužil na státní radiové stanici v Ostravě, Brně a Kroměříži (posledně jako štábní rotmistr telegrafního praporu, správce vysílací stanice v Kroměříži),
od 20. 9. 1939 převeden do stavu ministerstva dopravy jako poštovní správce


odborné a zájmové organizace

radioamatér, vysílací znak OK2BA


pojmenováno

značka OK2BA s jeho jménem je v Síni slávy značky OK na WEBu ČRK


poznámky

V době, kdy dělal správce radiové stanice v Kroměříži, ještě před okupací republiky zakopal společně s dalšími kolegy zbraně, které byly použity na konci války při osvobození Kroměříže. Současně zakopal také vysílače a různé bloky k nim, ale ty gestapo později našlo.
Na udání byl gestapem zatčen 21. 11. 1939, vězněn v Brně na Špilberku osm měsíců pro nedovolený poslech zahraničního rozhlasu na tříelektronkovém přijímači značky TELEGRAFIA a vyjadřování v protiněmeckém duchu.
V souvislosti s jiným vyšetřováním gestapa se zjistila i pomoc při zakopávání součástí vysílače v Kroměříži. Rozsudkem zvláštního soudu v Brně z 28. 5. 1940 byl odsouzen a 7. 8. 1940 byl poslán do KT v Dachau a později do Neuengamme.
Při evakuaci tábora bylo 15 000 vězňů různých národností naloděno na tři lodě, Cap Arcona, Thielbeck a Athen, které nebyly záměrně označeny jako civilní, a spojenecká letadla je bombardovala. Ze 2 750 vězňů na lodi Thielbeck se na pobřeží dostalo bezpečně pouze 50 osob, Alois Bárta mezi nimi však nebyl ...

Menš


Aktualizováno: 03. 10. 2021