Internetová encyklopedie dějin Brna

Alois Bárta

  Alois Bárta


  • * 8.9.1891 Loštice (okres Šumperk) – † 3.5.1945 Lübeck


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   uměl dobře německy, polsky rusky, výborně esperanto, částečně maďarsky a italsky

  • příčina úmrtí

   při potopení lodi Thielbeck v Lübecké zátoce


  • bydliště

   Kroměříž - vysílací stanice,
   Baťov,
   Brno-Královo Pole (doloženo v roce 1938)


  • vzdělání

   vyučen strojníkem a topičem,
   kurz radiových mechaniků (1920)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1939 in memoriam

  • jiné pocty

   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Lošticích,
   poručík in memoriam,
   značka OK2BA s jeho jménem je v Síni slávy značky OK na WEBu ČRK


  • zaměstnání

   elektromontér ve Vítkovických železárnách (do roku 1912),
   vojenská činnost u bývalého telegrafního praporu (1912–1918),
   v prosinci 1918 vstoupil do československé armády, postupně sloužil na státní radiové stanici v Ostravě, Brně a Kroměříži (posledně jako štábní rotmistr telegrafního praporu, správce vysílací stanice v Kroměříži),
   od 20. 9. 1939 převeden do stavu ministerstva dopravy jako poštovní správce

  • odborné a zájmové organizace

   radioamatér, vysílací znak OK2BA


  • poznámky

   V době, kdy dělal správce radiové stanice v Kroměříži, ještě před okupací republiky zakopal společně s dalšími kolegy zbraně, které byly použity na konci války při osvobození Kroměříže. Současně zakopal také vysílače a různé bloky k nim, ale ty gestapo později našlo.
   Na udání byl gestapem zatčen 21. 11. 1939, vězněn v Brně na Špilberku 8 měsíců pro nedovolený poslech zahraničního rozhlasu na tříelektronkovém přijímači značky TELEGRAFIA a vyjadřování v protiněmeckém duchu.
   V souvislosti s jiným vyšetřováním gestapa se zjistila i pomoc při zakopávání součástí vysílače v Kroměříži. Rozsudkem zvláštního soudu v Brně z 28. 5. 1940 byl odsouzen a 7. 8. 1940 byl poslán do KT v Dachau a později do Neuengamme.
   Při evakuaci tábora bylo 15 000 vězňů různých národností naloděno na tři lodě, Cap Arcona, Thielbeck a Athen, které nebyly záměrně označeny jako civilní, a spojenecká letadla je bombardovala. Ze 2 750 vězňů na lodi Thielbeck se na pobřeží dostalo bezpečně pouze 50 osob, Alois Bárta mezi nimi však nebyl ...


  • obrazy

   img17451.jpg img17551.jpg img17452.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • děti

   Marie Bártová
   Jiřina Bártová


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 28. 04. 2020

Alois Bárta. Zdroj: sbírky Muzea města Brna, inv. č. 150 253.