Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Baďura

  PhDr. Bohumil Baďura, CSc.


  • * 18.7.1929 Kateřinice u Vsetína – † 21.9.2014 Praha


  • historik a iberoamerikanista


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   V letech 1966 a 1967 působil jako hostující profesor na univerzitě v Santiagu de Cuba, pobýval na badatelských stážích v Mexiku, na Kubě, ve Španělsku, v Německu, Francii a  Rakousku.


  • vzdělání

   PedF MU v Brně,
   Filozoficko-historická fakulta UK v Praze

  • jiné pocty

   nositel Řádu Isabely Katolické


  • dílo

   - Diplomacie bez rukaviček (1962)
   - Některé aspekty španělského a britského kolonialismu v Americe v 16. a 17. století (1973)
   - Španělsko-americká válka 1898 (1989)


  • zaměstnání

   Ústav československých a světových dějin ČSAV (dnes Historický ústav AV ČR)

  • odborné a zájmové organizace

   Evropská rada pro sociální výzkum Latinské Ameriky (CEISAL),
   člene-korespondentem španělské Královské akademie historie


  • prameny, literatura


  • autor

   hub


Aktualizováno: 08. 01. 2015