PhDr. Bohumil Baďura, CSc.

* 18.7.1929 Kateřinice u Vsetína – † 21.9.2014 Praha


historik a iberoamerikanista


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

V letech 1966 a 1967 působil jako hostující profesor na univerzitě v Santiagu de Cuba, pobýval na badatelských stážích v Mexiku, na Kubě, ve Španělsku, v Německu, Francii a Rakousku.


vzdělání

PedF MU v Brně,
Filozoficko-historická fakulta UK v Praze


jiné pocty

nositel Řádu Isabely Katolické


dílo

- Diplomacie bez rukaviček (1962)
- Některé aspekty španělského a britského kolonialismu v Americe v 16. a 17. století (1973)
- Španělsko-americká válka 1898 (1989)


zaměstnání

Ústav československých a světových dějin ČSAV (dnes Historický ústav AV ČR)


odborné a zájmové organizace

Evropská rada pro sociální výzkum Latinské Ameriky (CEISAL),
člene-korespondentem španělské Královské akademie historie


prameny, literatura

hub


Aktualizováno: 08. 01. 2015