Encyklopedie dějin města Brna

Bohumil Vlček

  prof. Ing. Bohumil Vlček


  • * 17.6.1882 Rakousy u Turnova – † 31.12.1967 Malá Skála


  • profesor mechanické technologie vláken, rektor České vysoké školy technické v Brně


  • zajímavé okolnosti

   Po 2. světové válce nařčen Rajmundem Krejčiříkem z kolaborace s Němci a v dlouze vlekoucím se očistném řízení musel tato nařčení vyvracet. Rozhodnutím ÚAV NF byl přeložen do trvalé výslužby od 1. 4. 1949.


  • bydliště

   Brno: Antonínská 6, Kotlářská 37,
   Vranové - Malá Skála u Turnova


  • vzdělání

   Česká vysoká škola technická v Praze - odbor strojního inženýrství (absolvoval v roce 1912)


  • dílo

   zobrazit Publikace:
   - Bavlnářské stavy
   - Nauka o materiálu textilním
   - O obchodu textilními surovinami
   - Nástin spřádání
   - Úprava látek
   - Prutové stavy
   - Textilní slovník
   - Ústav mechanické technologie textilní a papírnické vysoké školy technické v Brně.


  • zaměstnání

   C. k. odborná škola tkalcovská v Ústí nad Orlicí - asistent mechanické technologie (1902),
   Tkalcovská škola ve Frenštátě pod Radhoštěm - učitel (od roku 1906),
   Tkalcovská škola v Rychnově na Kněžnou - odborný učitel (od roku 1907),
   Česká vysoká škola technická v Brně (1912–1949) - profesor mechanické technologie vláken (1912 mimořádný, 1919 řádný), rektor v letech 1925–1926, děkan odboru strojního inženýrství a elektroinženýrství v letech 1913–1914, 1921–1922 a 1933–1934

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel a předseda České matice textilní,
   župní předseda Masarykovy letecké ligy,
   redaktor Textilního obzoru,
   člen Patentního soudu,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


  • obrazy

   img19661.jpg img19662.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit "Sen o Miramare. Vzpomínky Ing. Richarda Ježka seniora a juniora nejen na Blansko a okolí."
   "Bohumil Vlček"
   "Slavnostní inaugurace rektora české vysoké školy technické v Brně prof. ing. Bohumila Vlčka dne 28. listopadu 1925"
   "Společenský almanach Velkého Brna"


  • ulice

   Kotlářská
   bydliště Antonínská
   bydliště v roce 1933


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   blat, Menš


Aktualizováno: 22. 04. 2016

Bohumil Vlček. Archiv VUT, fond Sbírka fotografií.