Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Vaverka

  prof. Ing. Dr. Josef Vaverka, DrSc.


  • * 5.12.1893 Ubušín (okres Žďár nad Sázavou) – † 31.8.1975 Brno


  • profesor železničního stavitelství, rektor VŠSt (1953–1955), děkan fakulty inženýrského stavitelství na VŠSt (1957–1959), válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, legionář francouzský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   V roce 1916 na východním bojišti zajat, přešel k legiím, s nimiž se dostal do Francie. Za 2. světové války propuštěn pro nespolehlivost (jako bývalý legionář) z ředitelství Československých státních drah.


  • bydliště

   Brno, Volfova 2


  • vzdělání

   dvoutřídka v Ubušíně,
   měšťanská škola v Bystřici nad Pernštejnem,
   reálka v Novém Městě na Moravě (1912 maturita),
   Vysoká škola technická v Brně (1912–1915) a ČVUT v Praze (1920 složena 2. státní zkouška) - stavební obor,
   doktor technických věd ČVUT v Praze (1926)


  • dílo

   Jeho teoretické práce jsou zaměřeny především na otázky železničního svršku. prokázal možnost konstrukce koleje bez dilatačních spár.
   V září 1960 mu byl udělen patent č. 96654 na "Způsob stavby a udržování bezstykové koleje".


  • zaměstnání

   1920–1922 Ministerstvo národní obrany - projekční kancelář,
   1923–1950 Československé státní dráhy (Chrudim, Svitavy, Brno),
   1941–1945 Adolf Navrátil, vedoucí pily Vír,
   1952–1965 profesor VUT v Brně,
   1953–1955 rektor VŠSt,
   1957–1959 děkan Fakulty inženýrského stavitelství,
   v roce 1965 odchod do penze


  • poznámky

   funkce ve vrcholných státních orgánech:
   - vedení stavební komise ve Vědeckotechnické radě ministra dopravy
   - předseda komise Státního výboru pro výstavbu pro posouzení projektu seřaďovacího nádraží v Maloměřicích
   - vedení komise Státního výboru pro vysoké školy pro organizaci studia na Vysoké škole železniční


  • obrazy

   img14356.jpg


  • prameny, literatura

   Archivní pramen
   "Josef Vaverka"
   Www stránky
   "Detail legionáře"


  • partneři

   Josefa Vaverková (Pavlů)
   sňatek: 4. 5. 1921


  • rodiče

   Josef Vaverka
   Františka Vaverková


  • ulice

   Volfova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 16. 06. 2019

Josef Vaverka. Zdroj: Archiv VUT v Brně.