prof. Ing. Dr. Josef Vaverka, DrSc.

* 5.12.1893 Ubušín (okres Žďár nad Sázavou) – † 31.8.1975 Brno


profesor železničního stavitelství, rektor VŠSt (1953–1955), děkan fakulty inženýrského stavitelství na VŠSt (1957–1959), válka a odboj 1914–1919; legionář ruský, legionář francouzský


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1916 na východním bojišti zajat, přešel k legiím, s nimiž se dostal do Francie. Za 2. světové války propuštěn pro nespolehlivost (jako bývalý legionář) z ředitelství Československých státních drah.


bydliště

Brno, Volfova 2


vzdělání

dvoutřídka v Ubušíně,
měšťanská škola v Bystřici nad Pernštejnem,
reálka v Novém Městě na Moravě (1912 maturita),
Vysoká škola technická v Brně (1912–1915) a ČVUT v Praze (1920 složena 2. státní zkouška) - stavební obor,
doktor technických věd ČVUT v Praze (1926)


dílo

Jeho teoretické práce jsou zaměřeny především na otázky železničního svršku. prokázal možnost konstrukce koleje bez dilatačních spár.
V září 1960 mu byl udělen patent č. 96654 na "Způsob stavby a udržování bezstykové koleje".


zaměstnání

1920–1922 Ministerstvo národní obrany - projekční kancelář,
1923–1950 Československé státní dráhy (Chrudim, Svitavy, Brno),
1941–1945 Adolf Navrátil, vedoucí pily Vír,
1952–1965 profesor VUT v Brně,
1953–1955 rektor VŠSt,
1957–1959 děkan Fakulty inženýrského stavitelství,
v roce 1965 odchod do penze


poznámky

funkce ve vrcholných státních orgánech:
- vedení stavební komise ve Vědeckotechnické radě ministra dopravy
- předseda komise Státního výboru pro výstavbu pro posouzení projektu seřaďovacího nádraží v Maloměřicích
- vedení komise Státního výboru pro vysoké školy pro organizaci studia na Vysoké škole železničníprameny, literatura

Archivní pramen

"Josef Vaverka"

Www stránky

"Detail legionáře"


partneři

Josefa Vaverková (Pavlů)
sňatek: 4. 5. 1921ulice

Volfova
bydliště


související odkazy

Čoup, blat


Aktualizováno: 16. 06. 2019