P. Placidus Johanes Mathon

* 24.2.1841 Slavětín u Litovle, okr. Olomouc – † 28.7.1888 Rajhrad, okr. Brno-venkov


kněz, benediktin, spisovatel, knihtiskař


zajímavé okolnosti

v roce 1888 byla vysvěcena u silnice ze Slavětína do Konice kaple sv. Cyrila a Metoděje, kterou nechal vystavět rod Mathonů (tzv. Mathonova kaple)


vzdělání

studoval v Brně a Olomouci,
do řádu benediktinů vstoupil v roce 1859 v Rajhradě,
v roce 1865 vysvěcen na kněze


dílo

- Život nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie a jejího panického chotě sv. Josefa, patrona církve svaté, dědice země české, ochránce císařského rodu Habsburků. Brno, Knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1884, s. 528.
- Rok církevní v obrazích: epištoly a evangelia se stručným výkladem dle sbírky Doninovy. Brno, Knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1885, s. 292.
- Mathon, Placidus Johanes; Poimon, František: Úplný kancionál katolický. Brno, 1885.
- Svatý růženec. Brno, Knihtiskárna benediktinská, 1895, s. 96.


zaměstnání

kněz řádu sv. Benedikta v Rajhradě


odborné a zájmové organizace

1885–1895 zakladatel Hlídky literární (od roku 1896 jen Hlídka),
Cyrillo-Methodějská záložna v Brně (v roce 1882 byl jedním ze zakládajících členů)


poznámky

Od roku 1867 se prosadil jako literární redaktor a nakladatel, pod jeho redakcí vycházely časopisy a knihy s náboženskou tématikou.
Od roku 1878 vydával kalendář Moravan.
V roce 1881 zřídil v Brně Papežskou knihtiskárnu rajhradských benediktinů, kterou osobně řídil.
Vydával Anděla strážného (pro mládež, od roku 1882), časopis Květy mariánské (od roku 1884), od roku 1885 noviny Brünner Rundschau, Der Arbeiter, Dělník, Obecné noviny.
Byl činný v českém národním a sociálním hnutí.pojmenované ulice

Mathonova (Černá Pole)osoby

Tomáš Josef Jiroušek
spoluzakladatel Dělníka Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda
řádový spolubratrudálosti

19. 4. 1881
Založení tiskárny rajhradských benediktinů
hlavní iniciátor založení tiskárny
23. 8. 1850
Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
podílel se na rozšíření kultu Cyrila a Metoděje


Do, Menš


Aktualizováno: 23. 11. 2019