Internetová encyklopedie dějin Brna

Placidus Johanes Mathon

  P. Placidus Johanes Mathon


  • * 24.2.1841 Slavětín u Litovle, okr. Olomouc – † 28.7.1888 Rajhrad, okr. Brno-venkov


  • kněz, benediktin, spisovatel, knihtiskař


  • zajímavé okolnosti

   v roce 1888 byla vysvěcena u silnice ze Slavětína do Konice kaple sv. Cyrila a Metoděje, kterou nechal vystavět rod Mathonů (tzv. Mathonova kaple)


  • vzdělání

   studoval v Brně a Olomouci,
   do řádu benediktinů vstoupil v roce 1859 v Rajhradě,
   v roce 1865 vysvěcen na kněze


  • dílo

   - Život nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie a jejího panického chotě sv. Josefa, patrona církve svaté, dědice země české, ochránce císařského rodu Habsburků. Brno, Knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1884, s. 528.
   - Rok církevní v obrazích: epištoly a evangelia se stručným výkladem dle sbírky Doninovy. Brno, Knihtiskárna benediktinů rajhradských, 1885, s. 292.
   - Mathon, Placidus Johanes; Poimon, František: Úplný kancionál katolický. Brno, 1885.
   - Svatý růženec. Brno, Knihtiskárna benediktinská, 1895, s. 96.


  • zaměstnání

   kněz řádu sv. Benedikta v Rajhradě

  • odborné a zájmové organizace

   1885–1895 zakladatel Hlídky literární (od roku 1896 jen Hlídka),
   Cyrillo-Methodějská záložna v Brně (v roce 1882 byl jedním ze zakládajících členů)


  • poznámky

   Od roku 1867 se prosadil jako literární redaktor a nakladatel, pod jeho redakcí vycházely časopisy a knihy s náboženskou tématikou.
   Od roku 1878 vydával kalendář Moravan.
   V roce 1881 zřídil v Brně Papežskou knihtiskárnu rajhradských benediktinů, kterou osobně řídil.
   Vydával Anděla strážného (pro mládež, od roku 1882), časopis Květy mariánské (od roku 1884), od roku 1885 noviny Brünner Rundschau, Der Arbeiter, Dělník, Obecné noviny.
   Byl činný v českém národním a sociálním hnutí.


  • obrazy

   img21192.jpg img21193.jpg


  • pojmenované ulice

   Mathonova (Černá Pole)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Gunther (Vintíř) Jan Kalivoda
   řádový spolubratr


  • rodiče

   Johann Mathon
   Anna Mathonová (Dokoupilová)


  • události

   19. 4. 1881
   Založení tiskárny rajhradských benediktinů
   hlavní iniciátor založení tiskárny
   23. 8. 1850
   Založení spolku „Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“
   podílel se na rozšíření kultu Cyrila a Metoděje


  • autor

   Do, Menš


Aktualizováno: 23. 11. 2019

P. Placidus Johanes Mathon. Fotografii poskytlo Benediktinské opatství Rajhrad, děkujeme.