prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

* 18.5.1937 Olomouc – † 14.6.2022 Brno


profesor pro obor Technická kybernetika; v letech 1994–2000 rektor VUT v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, Česká republika


cena města

Brna, v oboru technický pokrok (2014)


vzdělání

ČVUT FEL - obor Kybernetika a řídicí technika (absolvoval v roce 1960):
- 1968 kandidát věd, práce na téma "Suboptimální diskrétní regulátor"
- 1974 habilitace VUT v Brně
- 1991 jmenován profesorem v oboru Technická kybernetika


vyznamenání a pocty

Zlatá medaile Masarykovy univerzity v Brně (1999),
Medaile ministerstva školství ČR I. stupně (2000)


dílo

v roce 1978 vydal monografii Automatické řízení počítačem


zaměstnání

od roku 1961 začínal jako asistent na dnešním ÚAMT FEKT VUT (v letech 1992–2005 vedoucí tohoto ústavu)

1991–1994 prorektor VUT pro zahraniční styky - v této funkci se významně podílel na založení Czech Technology Park, který je umístěn v hlavním areálu VUT Pod Palackého vrchem,
1994–2000 rektor VUT v Brně


odborné a zájmové organizace

člen:
- IFAC (= Mezinárodní sdružení pro automatickou kontrolu)
- Komise pro udělování doktorských hodností ČR a SR
- redakční rady časopisu Automatizace
- Správní rady Technické univerzity v Liberci
- Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
aj.
události

10. 2. 2015
Slavnostní předání Ceny města Brna za rok 2014
jeden z oceněných
8. 11. 1999
Slavnostní otevření Centra VUT
rektor VUT
18. 3. 1999
Oslavy 100 let VUT - zasedání na Nové radnici
rektor Vysokého učení technického v Brně
3. 4. 1998
Slavnostní otevření komplexu budov v areálu VUT Pod Palackého vrchem
rektor VUT v Brně
24. 5. 1995
Setkání při příležitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí
rektor VUT


Jis, skr


Aktualizováno: 17. 06. 2022