Internetová encyklopedie dějin Brna

Petr Vavřín

  Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.


  • * 18.5.1937 Olomouc


  • profesor pro obor Technická kybernetika, v letech 1994–2000 rektor VUT v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČSFR, Česká republika


  • cena města

   v oboru technický pokrok (2014)


  • vzdělání

   ČVUT FEL - obor Kybernetika a řídicí technika (absolvoval v roce 1960):
   - 1968 kandidát věd, práce na téma "Suboptimální diskrétní regulátor"
   - 1974 habilitace VUT v Brně
   - 1991 jmenován profesorem v oboru Technická kybernetika

  • vyznamenání a pocty

   Medaile ministerstva školství ČR I. stupně - obdržel v roce 2000


  • dílo

   v roce 1978 vydal monografii Automatické řízení počítačem


  • zaměstnání

   od roku 1961 začínal jako asistent na dnešním ÚAMT FEKT VUT,
   1992–2005 vedoucí tohoto ústavu

   1991–1994 prorektor VUT pro zahraniční styky - v této funkci se významně podílel na založení Czech Technology Park, který je umístěn v hlavním areálu VUT Pod Palackého vrchem,
   1994–2000 rektor VUT v Brně

  • odborné a zájmové organizace

   člen:
   - IFAC (= Mezinárodní sdružení pro automatickou kontrolu)
   - Komise pro udělování doktorských hodností ČR a SR
   - redakční rady časopisu Automatizace
   - Správní rady Technické univerzity v Liberci
   - Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
   aj.


  • obrazy

   img13742.jpg img16392.jpg


  • prameny, literatura


  • události

   8. 11. 1999
   Slavnostní otevření Centra VUT
   rektor VUT
   18. 3. 1999
   Oslavy 100 let VUT - zasedání na Nové radnici
   rektor Vysokého učení technického v Brně
   3. 4. 1998
   Slavnostní otevření komplexu budov v areálu VUT Pod Palackého vrchem
   rektor VUT v Brně
   24. 5. 1995
   Setkání při příležitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí
   rektor VUT


  • autor

   Jis, skr


Aktualizováno: 28. 12. 2018

Petr Vavřín na konferenci Vize v automatizaci - Digitální továrna, která se konala 4. října 2011 na Výstavišti v Brně. Zdroj: http://www.stech.cz.