Prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc.

* 18.5.1937 Olomouc


profesor pro obor Technická kybernetika, v letech 1994–2000 rektor VUT v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČSFR, Česká republika


cena města

v oboru technický pokrok (2014)


vzdělání

ČVUT FEL - obor Kybernetika a řídicí technika (absolvoval v roce 1960):
- 1968 kandidát věd, práce na téma "Suboptimální diskrétní regulátor"
- 1974 habilitace VUT v Brně
- 1991 jmenován profesorem v oboru Technická kybernetika


vyznamenání a pocty

Medaile ministerstva školství ČR I. stupně - obdržel v roce 2000


dílo

v roce 1978 vydal monografii Automatické řízení počítačem


zaměstnání

od roku 1961 začínal jako asistent na dnešním ÚAMT FEKT VUT,
1992–2005 vedoucí tohoto ústavu

1991–1994 prorektor VUT pro zahraniční styky - v této funkci se významně podílel na založení Czech Technology Park, který je umístěn v hlavním areálu VUT Pod Palackého vrchem,
1994–2000 rektor VUT v Brně


odborné a zájmové organizace

člen:
- IFAC (= Mezinárodní sdružení pro automatickou kontrolu)
- Komise pro udělování doktorských hodností ČR a SR
- redakční rady časopisu Automatizace
- Správní rady Technické univerzity v Liberci
- Správní rady Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně
aj.
události

8. 11. 1999
Slavnostní otevření Centra VUT
rektor VUT
18. 3. 1999
Oslavy 100 let VUT - zasedání na Nové radnici
rektor Vysokého učení technického v Brně
3. 4. 1998
Slavnostní otevření komplexu budov v areálu VUT Pod Palackého vrchem
rektor VUT v Brně
24. 5. 1995
Setkání při příležitosti vzpomínky 70. výročí slavnostního otevření Kounicových studentských kolejí
rektor VUT


Jis, skr


Aktualizováno: 28. 12. 2018