Brigádní generál in memoriam Bohumír Hrušák

* 5.1.1893 Křenovice (okres Přerov) – † 30.5.1942 Brno, Kounicovy koleje


válka a odboj 1914–1919; legionář italský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; druhé stanné právo


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

odsouzen stanným soudem v Brně 30. 5. 1942 pro rušení veřejného pořádku a bezpečnosti a pro přípravu velezrady k trestu smrti a zabavení veškerého majetku


příčina úmrtí

popraven


bydliště

Křenovice čp. 14 (rodný dům),
Valašské Meziříčí, Máchova 610


jiné pocty

pamětní deska na rodném domě čp. 14 v Křenovicích, okr. Přerov (na ní uveden spolu s manželkou a dcerou),
ve Valašském Meziříčí je na domě v Mírové ulici č. 7 věnována pamětní deska MUC. Ivanovi Kolaříkovi a rodinám Kolaříkově a Hrušákově,
jeho jméno je uvedeno na pamětní desce členů Sokola ve Valašském Meziříčí, Sokolská ulice,
in memoriam byl povýšen na plukovníka a následně na brigádního generála


zaměstnání

podplukovník československé armády ve výslužbě, aktuárský ředitel


odborné a zájmové organizace

Sokol Valašské Meziříčí


poznámky

V rakousko-uherské armádě kadet 4. tyrolského císařského mysliveckého pluku. Zajat 31. 7. 1915 v Mt. Lei Busi. Do legií se přihlásil 25. 8. 1917 v Padule. Do čs. legie v Itálii zařazen 26. 4. 1918, 33. pěší pluk, rotmistr.
Do vlasti se vrátil v roce 1918, účastnil se bojů na Slovensku a na severních českých hranicích. Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: 33. pěší pluk, poslední hodnost: kapitán. Později se stal profesorem vojenské akademie v Hranicích.
Ve druhém stanném právu byl popraven s manželkou a dcerou v souvislosti s parašutistou Ivanem Kolaříkem.
Zpopelněn v Krematoriu města Brna 1. 6. 1942, číslo kremace 5761. Zápis do matriky zemřelých učiněn na základě oznámení gestapa Brno z 30. 5. 1942, č. II DB Nr. 3013/42.osoby

Ivan Kolařík
B. Hrušák poskytl pomoc I. Kolaříkoví
události

2. 6. 1942
Zápis popravených v Brně 30. 5. a 1. 6. 1942
(v protokolu uveden pod číslem 2186 b)
30. 5. 1942
Popravy ve druhém stanném právu v Brně (sobota 30. května)
jeden z popravených


Menš


Aktualizováno: 03. 04. 2022