Internetová encyklopedie dějin Brna

Ernst Mathias Philipp Daberger (Taperger)

  Ernst Mathias Philipp Daberger (Taperger)


  • * 5.12.1847 Brno, předměstí Josefovský Příkop – † 4.6.1902 Vídeň (Rakousko)


  • podnikatel ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zaměstnání

   roku 1878 zřídil na Josefově č. 11 firmu Ernst Daberger, apretovna vlněného zboží, která byla téhož roku zapsána do obchodního rejstříku,
   roku 1898 do firmy vstoupil jako společník Gustav Kohn, dekatér (upravovač párou); firma byla vymazána a místo ní téhož roku zapsána veřejná společnost firma Ernst Daberger et Comp. se dvěma společníky v Příční ulici č. 29,
   roku 1901 bylo podnikání rozšířeno o prádelnu a čistírnu s elektrickým pohonem,
   po úmrtí E. M. P. Dabergera se stal majitelem firmy G. Kohn; její existence netrvala dlouho, neboť roku 1904 bylo vráceno živnostenské oprávnění a firma byla vymazána z obchodního rejstříku


  • prameny, literatura


  • partneři

   Franziska Marie Dabergerová (Gürtlerová)


  • děti

   Helena Franziska Marie Luga (Daberger)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016