Ing. arch. Alois Kranz

* 30.12.1905 Brno


architekt
bratr osobnosti: Ing. arch. Josef Kranz


bydliště

Německý Brod, Žižkova 493


vzdělání

II. česká státní reálka v Brně,
Česká vysoká škola technická v Brně


zaměstnání

přednosta městské stavební kanceláře v Německém Brodě (dnes Havlíčkův Brod, doloženo v roce 1937)


prameny, literatura

partneři

Zdenka Kranzová (Hejná)
sňatek: 30. 12. 1937, Brno (kostel sv. Tomáše)sourozenci

Menš


Aktualizováno: 27. 04. 2021