Internetová encyklopedie dějin Brna

František Vaněk

  František Vaněk


  • * 29.10.1896 Brno-Chrlice – † po 26.10.1950


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • rodné jméno

   Schnirch


  • bydliště

   Brno-Chrlice, U dráhy 1
   Brno-Tuřany, Dvorecká 7,
   Holasice čp. 47 (po 6. 11. 1946)


  • vzdělání

   obecná škola v Chrlicích

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1914–1918,
   Československá revoluční medaile,
   mezispojenecká Československá medaile vítězství


  • zaměstnání

   železniční zaměstnanec (po válce)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol Chrlice


  • poznámky

   Jeho otec se po smrti první manželky oženil 29. 4. 1901 v Brně-Tuřanech s Kateřinou Šmídkovou (1871–1956), s níž měl další děti (nevlastní sourozence Františka): Rudolfa (1. 1. 1902 – 4. 1. 1902), Amálii, Jaroslava, Šimona (1907–1907), Marii (1908–1924) a Tomáše.
   František Vaněk byl odveden do rakousko-uherské armády 13. 3. 1915, 15. 4. 1915 narukoval v Brně jako vojín k 14. zeměbraneckému pěšímu pluku, se kterým odjel na ruskou frontu. Zajat: 7. 6. 1916, Luck. Ještě v červnu 1916 vstoupil dobrovolně do srbského vojska a v řadách 2. pěšího pluku srbské divize bojoval proti rakousko-uherským jednotkám a poté i bulharským jednotkám v době od 26. 9. do 6. 10. 1916 v Dobrudži. Přihlášení do legií: listopad 1916. Do čs. legie v Rusku zařazen 5. 11. 1916. Od 5. 5. 1917 se stal příslušníkem 1. střeleckého pluku, v jeho řadách se účastnil postupně všech bojových akcí včetně bitvy u Zborova. Bojoval také u Penzy, Samary, Ufy, Kazaně proti bolševikům. Od 1. 12. 1918 do 16. 2. 1919 absolvoval poddůstojnický kurz zdravotníků a od května 1919 se podílel jako zdravotník na ochraně sibiřské magistrály. Počínal se velice dobře, dokonce 26. 3. 1919 při železničním neštěstí mezi stanicemi Tajšet a Vengerka ošetřil 31 těžce i lehce zraněných. Dnem 1. 4. 1919 získal hodnost desátníka zdravotní služby. Dne 4. 9. 1919 byl vyslán do Vladivostoku jako ochrana vlaků technického oddílu. Po splnění úkolu byl ve Vladivostoku přidělen k plukovní ošetřovně. Z Vladivostoku odjel 13. transportem 9. 11. 1919 lodí Ionan Maru. Demobilizován v Brně 3. 2. 1921, stal se záložníkem 10. pěšího pluku. Osobní číslo 7 629.
   Po návratu se oženil, rodina bydlela střídavě v Brně-Tuřanech a v Chrlicích, po roce 1946 se odstěhovali do Holasic. Další údaje zatím neznáme.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Gertruda Vaňková (Fišerová)
   sňatek: 21. 4. 1920, Brno-Tuřany (kostel Zvěstování Panny Marie)


  • děti

   František Vaněk
   Oldřich Vaněk


  • rodiče

   František Vaněk
   Františka Vaňková (Schnirchová)


  • sourozenci

   Amalie Vaňková
   Rudolf Vaněk


  • ulice

   U dráhy
   rodný dům (tehdy Rosenberk čp. 43) Dvorecká
   bydliště (po návratu z legií)


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 02. 05. 2015