prof. RNDr. Karel Koutský, DrSc.

* 21.10.1897 Louny – † 2.7.1964 Brno


profesor matematiky a deskriptivní geometrie na Pedagogické a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, popularizátor a historik matematiky


zajímavé okolnosti

redigoval časopisy Matematika ve škole a Čechoslovackij matematičeskij žurnal


bydliště

Brno, třída Legionářů (dnes třída Kpt. Jaroše) 8


vzdělání

1908–1915 státní reálka v Kutné Hoře,
1915–1921 Česká vysoká škola technická v Praze (studium přerušeno válkou),
1919–1924 mimořádný posluchač matematiky a deskriptivní geometrie nejprve na FF UK a potom na PřF UK (1926 titul RNDr., 1948 docent, 1948 mimořádný profesor, 1952 profesor, 1956 DrSc.)


vyznamenání a pocty

Za zásluhy o výstavbu (1962)


jiné pocty

čestný člen Jednoty československých matematiků a fyziků (1962)


dílo

Zabýval se nejprve teorií čísel, později topologií. Věnoval se i elementární matematice, zvláště elementární geometrii.
Je autorem a spoluautorem učebnic matematiky pro střední školy. Zabýval se rovněž ideologií a historií matematiky, připravil biografický slovník českých a slovenských matematiků.
Seznam jeho prací in: Časopis pro pěstování matematiky, 1965, s. 254–256.


zaměstnání

státní reálné gymnázium v Trnavě (1921–1922), ve Zlatých Moravcích (1922–1928) a v Hodoníně (1928–1931),
1931–1946 dívčí reálné gymnázium v Brně,
1946–1952 PdF MU,
1952–1963 PřF MU - vedoucí katedry matematiky


odborné a zájmové organizace

Jednota českých matematiků a fyziků (předseda brněnské odbočky),
Přírodovědecký klub v Brně,
Ústřední spolek českých profesorů v Brně


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, Čestná alej, skupina H5, hrob č. 394


poznámky

vlastní životopis K. Koutského (včetně bibliografie) zahrnující léta 1897–1962 je uložen v Archivu MU - B 26, Karel Koutský, karton č. 1
partneři

Alžběta Koutská (Ürgeová)
sňatek: 28. 2. 1923 (rozvod 19. 6. 1940) Hedvika Koutská (Vaníčková)
sňatek: 31. 10. 1942
ulice

třída Legionářů
bydliště doložené v letech 1931–1964 (dnes třída kpt. Jaroše)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Kal


Aktualizováno: 03. 08. 2019