František Kudláček

* 11.5.1894 Milevsko (okres Písek) – † 26.8.1972 Brno


profesor státní konzervatoře v Brně; houslový virtuos; rektor JAMU a děkan její hudební fakulty


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Milevsko čp. 163 (rodný dům),
Brno:
- Kostelní 2
- Nerudova 14
- Babičkova 27


vzdělání

1909–1917 pražská konzervatoř


jiné pocty

Řád práce


zaměstnání

od 1. 6. 1919 koncertní mistr orchestru Zemského divadla v Brně,
primarius Moravského kvarteta (do roku 1959),
JAMU v Brně


odborné a zájmové organizace

Klub moravských skladatelů


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25 e, hrob č. 54 (do přečíslování v roce 1999 se jednalo o hrob č. 52)


obrazy


osoby

Josef Burget
kolega Rudolf Čudák
žák Libor Hlaváček
žák Jan Chromec
student Josef Jedlička
student na konzervatoři, člen Moravského kvarteta
další osoby (9)...


partneři

Ludmila Kudláčková (Kvapilová)
sňatek: 28. 9. 1922, Brno (městská rada)
ulice

Babičkova
bydliště Nerudova
bydliště Kostelní
bydliště doložené v roce 1922 (dnes část Rašínovy a Jakubského náměstí)


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jis, Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2023