Antonín Bedřich Mitrovský

* 20.5.1770 Brno – † 1.9.1842 Vídeň


státní úředník, mecenáš, propagátor nových myšlenek


šlechtický predikát

hrabě


státní příslušnost

Habsburská monarchie, Rakouské císařství


zajímavé okolnosti

Spoluzakladatel Františkova muzea (dnes Moravské zemské muzeum v Brně). Ze státní služby v roce 1806 musel ve skutečnosti odejít v důsledku aféry moravského osvícence Christiána Karla Andrého a jeho otevřené kritiky rakouské cenzury a utužujícího se absolutismu.
V roce 1818 zadal bratrům Kleinům úpravu kanálů pod Petrovem a odvodnění sklepů v Brně. Má zásluhu na úpravě Františkova pod Petrovem s vybudováním obelisku na památku obětí napoleonských válek v roce 1818.


bydliště

Brno, Starobrněnská 7 (palác Mitrovských)


vzdělání

gymnázium v Brně,
práva na Tereziánské rytířské akademii ve Vídni


vyznamenání a pocty

Maltézský řád,
Řád zlatého rouna,
velký kříž Leopoldova řádu


dílo

podporoval rozvoj vědy, umění a školství


zaměstnání

1792 krajský komisař brněnského kraje,
1796 první krajský komisař v západohaličském Krakově,
povýšen na guberniálního sekretáře a ustanoven jihlavským krajským hejtmanem,
1797 přeložen ve stejné funkci do Znojma,
1799 vídeňský městský hejtman,
1801 dvorní rada nově zřízeného dvorního policejního úřadu,
1802 viceprezident dolnorakouské zemské vlády a tajný rada,
1804 viceprezident českého gubernia,
1805 městský hejtman a policejní ředitel v Praze,
1806 na vlastní žádost ze zdravotních důvodů odvolán ze státní služby a penzionován,
1815 zemský hejtman na Moravě a ve Slezsku,
1827 kancléř spojené dvorské kanceláře a prezident dvorské studijní komise,
1819–1823 vedení moravského zemského sněmu


odborné a zájmové organizace

člen řady evropských učených společností a přední mecenáš vědeckého bádání na Moravě,
ředitel Moravské hospodářské společnosti,
podporoval založení brněnského ústavu pro slepé a hluchoněmé


hrob

rodinná hrobka v Doubravníku
osoby

Moritz Smerczek
podřízený moravsko-slezského guvernéra v záležitostech špilberské trestnice


ulice

Starobrněnská
bydliště


osoba na objektech

A. B. Mitrovský
pamětní deska: Zelný trh 8/03


stavby

park Denisovy sady
Biskupská
podporovatel vzniku parku
Koliště
Koliště
iniciátor sadových úprav na počátku 19. století
Nájemný dům A., B. a M. Kohnových
Starobrněnská 7/289
vlastník domu


události

21. 9. 1831
Epidemie cholery v Brně
stál v čele celorakouské sanitní komise pro boj s cholerou
4. 10. 1818
Slavnostní odhalení obelisku - Pomníku míru - na Františkově (Denisovy sady)
moravskoslezský guvernér
24. 3. 1818
Oznámení o založení Františkova muzea
moravskoslezský gubernér
1794
Vznik Přírodovědecké společnosti v Brně - Mährische Gesellschaft der Natur- und Vaterlandskunde


související odkazy

Los


Aktualizováno: 11. 02. 2016