zasloužilý umělec Eduard Milén

* 18.3.1891 Frýdštejn v Čechách (okres Turnov) – † 19.5.1976 Brno


malíř, grafik, ilustrátor, profesor výtvarné výchovy na pedagogické a filozofické fakultě Masarykovy univerzity, organizátor brněnského kulturního života


rodné jméno

Müller


zajímavé okolnosti

Změna rodného jména Müller na Milén povolena zemskou správou politickou 18. 11. 1926.
Eduard Milén je autorem návrhu žezla Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (1949) a rektorského řetězu JAMU (1947).


bydliště

Brno, Nerudova 7


cena města

cena osvobození města Brna (1951)


vzdělání

1908–1912 Umělecko-průmyslová škola v Praze,
1912–1914 a 1918–1919 Akademie výtvarných umění v Praze


vyznamenání a pocty

Za vynikající práci (1956, 1961),
zasloužilý umělec (1967)


jiné pocty

Krajská cena Antonína Procházky za soubor akvarelů z brněnského kraje (1957)


dílo

zobrazit


zaměstnání

1921–1940 Lidové noviny v Brně (kreslíř a výtvarný redaktor),
1941–1945 Škola umění ve Zlíně,
1945–1948 Svobodné noviny,
1946–1956 PdF MU (1948 řádný profesor výtvarné výchovy),
1956–1961 FF MU (profesor výtvarné výchovy)


odborné a zájmové organizace

Klub výtvarných umělců Aleš v Brně (zakládající člen),
Skupina výtvarných umělců v Brně,
Blok moravských výtvarníků,
Svaz československých výtvarných umělců,
Svaz českých výtvarníků


čestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 25e, hrob č. 50 - přírodní úprava hrobu je dílem Bohumila Turečka (v současné době je hrob značně poškozen); před rokem 1999 nesl hrob č. 47/48


poznámky

od roku 1917, kdy přišel jako vojenský malíř do kadetky v Králově Poli, se stalo Brno jeho působištěm i domovempojmenované ulice

Milénova (Lesná)osoby

Olga Babrajová
studentka Jiří Hadlač
student Oldřich Hanzl
student Leoš Janáček
autor náhrobku v místě posledního odpočinku L. Janáčka Antonín Jero
student
další osoby (15)...


partneři

Anežka Milénová (Procházková, soudně rozloučená Siráková)
sňatek: 19. 9. 1922, Brno (Městská rada)


ulice

Nerudova
bydliště (před rokem 1946 se ulice jmenovala Na vyhlídce)


osoba na objektech

E. Milén
pamětní deska: Nerudova 7/01


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1. 4. 2016
Výstava Utajené kouzlo Brna 17. 11. 2014
Výstava Leoš Janáček na plakátech ze sbírek Moravské galerie v Brně
autor známého portrétu L. Janáčka
28. 5. 2014
Výstava Chyt jsem Bystroušku pro les a pro smutek pozdních let
autor kostýmů
6. 9. 1958
Celostátní výstava poštovních známek "BRNO 1958"
autor 4 ks poštovních známek vydaných při příležitosti uskutečnění Celostátní výstavy poštovních známek, umělecký poradce výstavního výboru
16. 3. 1937
Slavnostní promoce prezidenta Edvarda Beneše čestným doktorem filozofie
navrhl diplom


související odkazy

Kal, Menš, mát


Aktualizováno: 18. 05. 2019