Internetová encyklopedie dějin Brna

Bohumil Šťastný

  Bohumil Šťastný


  • * 14.1.1874 Brno-Bystrc – † 25.9.1937 Brno


  • učitel, básník a spisovatel, pracovník v hasičském hnutí


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Pátral v rodinné historii a ve svých třech rodinných kronikách zapsal, že jejich rozvětvený rod byl po více než dvě stě let nositelem učitelské tradice a národně vlasteneckého působení zejména na Horácku.


  • bydliště

   Brno, Smetanova 61


  • vyznamenání a pocty

   Zlatý záslužný kříž Moravské zemské jednoty hasičské,
   učitelská vyznamenání

  • jiné pocty

   čestný člen několika hasičských jednot, čestný starosta hasičské župy XVI


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel v Bystrci, Říčanech (1902–1911), Ponětovicích (1911–1933)

  • odborné a zájmové organizace

   SDH v Ponětovicích (člen), později se stal župním vzdělavatelem, od roku 1929 vzdělavatelem celého brněnského kraje,
   Učitelská jednota,
   Svatobor,
   předseda Hasičské záložny v Brně


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 1c, hrob č. 21–22

  • pojmenováno

   Župa bratra Bohumila Šťastného (od roku 1927 přejmenována takto původní hasičská XVI. župa brněnská)


  • poznámky

   pohřeb se konal 28. 9. 1937 z kostela v Brně-Králově Poli


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Uher
   přítel


  • partneři

   Cecilie Šťastná (Sojková)
   sňatek: 28. 8. 1906, Brno


  • rodiče

   Josefa Šťastná (Kreutzwieserová)
   Vojtěch Šťastný


  • sourozenci

   Vincenc Šťastný


  • ulice

   Smetanova
   bydliště doložené v roce 1937 (dnes Berkova)


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš, blat


Aktualizováno: 21. 04. 2019