Prof. JUDr. Ferdinand Richter

* 14.5.1885 Měřín (okres Žďár nad Sázavou) – † 27.9.1950 Brno


prezident Zemského soudu, poslanec a místopředseda Národního shromáždění; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


bydliště

Měřín čp. 116 (rodný dům),
Boskovice (doloženo v roce 1921),
Brno-Královo Pole, Husitská 14


čestný občan

obec Měřín (uděleno v roce 1946)


vzdělání

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 7. 6. 1909)


zaměstnání

okresní soudce v Boskovicích a od 30. let v Brně,
po válce byl předsedou Nejvyššího soudu, poslancem a místopředsedou Národního shromáždění


politická orientace

Československá strana socialistickáčestný hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 5, hrob č. 11 (dne 22. 11. 1979, pod čj. 3811/79, byl hrob vyřazen ze seznamu čestných hrobů města Brna)


poznámky

V rakousko-uherské armádě nadporučík 81. pěšího pluku. Zajat 2. 4. 1915, místo neuvedeno, přihlášení do legií v Čamabaru. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 1. 1918, 2. střelecký pluk, podplukovník. Konec v legií 15. 9. 1920, poslední útvar: štáb československých vojsk, poslední hodnost: sborový soudce. Demobilizován.
V době nacistické okupace se zapojil již koncem března 1939 do odboje v Obraně národa (politická skupina). Odmítl nabídku z okruhu prezidenta Beneše, aby odešel ilegálně do zahraničí, protože existovaly obavy, že by mohl být ohrožen novými politickými poměry vzhledem k jeho funkci prvorepublikového poslance. Gestapem zatčen 22. 11. 1939 v Praze, převezen do Brna a vězněn na Špilberku, později v Berlíně v Alt Moabitu a Plötzensee. Původní trest smrti byl později změněn na doživotí. Když byl v roce 1945 osvobozen, vážil pouhých 45 kg (při výšce 190 cm).
(Informace k této osobnosti a jejím příbuzným doplnila paní Zuzana Richterová, vnučka prof. Richtera. Děkujeme.)
osoby

Jaroslav Gardavský
spolupráce v odboji Vladimír Groh
spolupráce v odboji Vladimír Helfert
spolupráce v odboji Robert Konečný
spolupráce v odboji František Šmíd
spolupráce v odboji


partneři

Ludmila Richterová (Šebestová)
sňatek: 7. 2. 1921, Velké Meziříčí (okresní národní výbor)
ulice

Husitská
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


související odkazy

Jis, Menš


Aktualizováno: 10. 02. 2020