Internetová encyklopedie dějin Brna

Ferdinand Richter

  Prof. JUDr. Ferdinand Richter


  • * 14.5.1885 Měřín (okres Žďár nad Sázavou) – † 27.9.1950 Brno


  • prezident Zemského soudu, poslanec a místopředseda Národního shromáždění; válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR


  • bydliště

   Měřín čp. 116 (rodný dům),
   Boskovice (doloženo v roce 1921),
   Brno-Královo Pole, Husitská 14

  • čestný občan

   obec Měřín (uděleno v roce 1946)


  • vzdělání

   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 7. 6. 1909)


  • zaměstnání

   okresní soudce v Boskovicích a od 30. let v Brně,
   po válce byl předsedou Nejvyššího soudu, poslancem a místopředsedou Národního shromáždění

  • politická orientace

   Československá strana socialistická


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 5, hrob č. 11

  • čestný hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. H 5, hrob č. 11 (dne 22. 11. 1979, pod čj. 3811/79, byl hrob vyřazen ze seznamu čestných hrobů města Brna)


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě nadporučík 81. pěšího pluku. Zajat 2. 4. 1915, místo neuvedeno, přihlášení do legií v Čamabaru. Do čs. legie v Rusku zařazen 1. 1. 1918, 2. střelecký pluk, podplukovník. Konec v legií 15. 9. 1920, poslední útvar: štáb československých vojsk, poslední hodnost: sborový soudce. Demobilizován.
   V době nacistické okupace se zapojil již koncem března 1939 do odboje v Obraně národa (politická skupina). Odmítl nabídku z okruhu prezidenta Beneše, aby odešel ilegálně do zahraničí, protože existovaly obavy, že by mohl být ohrožen novými politickými poměry vzhledem k jeho funkci prvorepublikového poslance. Gestapem zatčen 22. 11. 1939 v Praze, převezen do Brna a vězněn na Špilberku, později v Berlíně v Alt Moabitu a Plötzensee. Původní trest smrti byl později změněn na doživotí. Když byl v roce 1945 osvobozen, vážil pouhých 45 kg (při výšce 190 cm).

   (Informace k této osobnosti a jejím příbuzným doplnila paní Zuzana Richterová, vnučka prof. Richtera. Děkujeme.)


  • obrazy

   img12525.jpg img12526.jpg


  • prameny, literatura


  • osoby

   Vladimír Groh
   spolupráce v odboji Vladimír Helfert
   spolupráce v odboji Robert Konečný
   spolupráce v odboji František Šmíd
   spolupráce v odboji


  • partneři

   Ludmila Richterová (Šebestová)
   sňatek: 7. 2. 1921, Velké Meziříčí (okresní národní výbor)


  • děti

   Ljuba Richterová (Richterová)
   Dušan Richter


  • rodiče

   Jan Richter
   Marie Richterová (Krčálová)


  • ulice

   Husitská
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis, Menš


Aktualizováno: 19. 02. 2019

Místo posledního odpočinku Ferdinanda Richtera. Foto Jis, září 2007.