Vladimír Šimíček

* 13.9.1890 Brno-Jundrov – † 16.6.1970 Brno


učitel v Brně


bydliště

Brno:
- Stromovka 1
- Palackého (Palackýgasse) 54
- Veslařská 182 (1948)
- Lerchova 56


zaměstnání

odborný učitel (v době první světové války učil v Jundrově)poznámky

účastnil se učitelských výprav k prohlídce škol ve Francii (Paříž), později v Bulharsku a v Turecku (Cařihrad), při nichž se pedagogové seznamovali s tamními školskými poměry, v časopise Československé obce učitelské (a v dalších časopisech) uveřejňoval úvahy o výchově a školství, k osobním zájmům patřily kreslení a zpěv
partneři

Julie Šimíčková (Alexová)
sňatek: 17. 8. 1922, Brno (kostel Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně)

ulice

Stromovka
rodný dům (tehdy Jundrov čp. 114) Palackého (Palackýgasse)
bydliště doložené v roce 1922 (dnes Nálepkova) Veslařská
bydliště doložené v roce 1948 Lerchova
bydliště


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


Menš


Aktualizováno: 07. 02. 2020