prof. PhDr. Přemysl Hauser, CSc.

* 16.4.1921 Oslavany (okres Brno-venkov) – † 10.3.2011 Brno


jazykovědec, přední představitel didaktiky českého jazyka, profesor Masarykovy univerzity v Brně


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Profesor Hauser zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu učitelů českého jazyka a nutnost dbát na kultivované vyjadřování ve všech sférách veřejné komunikace, odmítal jakékoli podceňování znalostí českého jazyka.
Zdůrazňoval spojení jazykové výuky s výukou literární. Učebnice, na nichž se podílel, tuto zásadu vždy respektovaly.


vzdělání

1927–1932 reálné gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích,
1945–1947 FF MU v Brně - obory český jazyk a filozofie (1950 titul PhDr., 1964 titul CSc., 1967 habilitace pro obor teorie vyučování českému jazyku na Pedagogické fakultě UK v Praze, 1991 jmenován profesorem pro obor český jazyk na FF MU


jiné pocty

Stříbrná medaile Masarykovy univerzity (1996),
Pamětní medaile Karlovy univerzity (1998),
Medaile MŠMT ČR II. stupně (2001),
Řád stříbrného vlka (za činnost ve skautingu)


dílo

zobrazit


zaměstnání

učitel na základních a středních školách v Ivančicích, Olbramovicích, Zastávce u Brna, Ketkovicích (1948–1954),
Vysoká škola pedagogická v Praze (1954–1959),
Univerzita Karlova v Praze - pedagogická fakulta,
Pedagogický institut v Praze (od roku 1959 vedoucí katedry českého jazyka a literatury),
Filozofická fakulta univerzity v Lublani (1971–1974 lektor češtiny, 1982 a 1999 přednáškové pobyty),
od 1. 9. 1975 PedF MU v Brně - katedra českého jazyka (1996–1998 vedoucí katedry)


odborné a zájmové organizace

Jazykovědné sdružení při AV ČR,
Český rybářský svazhub, Kal


Aktualizováno: 25. 02. 2020