Internetová encyklopedie dějin Brna

Přemysl Hauser

  prof. PhDr. Přemysl Hauser, CSc.


  • * 16.4.1921 Oslavany u Brna – † 10.3.2011 Brno


  • jazykovědec, přední představitel didaktiky českého jazyka, profesor Masarykovy univerzity v Brně


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Profesor Hauser zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu učitelů českého jazyka a nutnost dbát na kultivované vyjadřování ve všech sférách veřejné komunikace, odmítal jakékoli podceňování znalostí českého jazyka.
   Zdůrazňoval spojení jazykové výuky s výukou literární. Učebnice, na nichž se podílel, tuto zásadu vždy respektovaly.


  • vzdělání

   1927–1932 reálné gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích,
   1945–1947 FF MU v Brně - obory český jazyk a filozofie (1950 titul PhDr., 1964 titul CSc., 1967 habilitace pro obor teorie vyučování českému jazyku na Pedagogické fakultě UK v Praze, 1991 jmenován profesorem pro obor český jazyk na FF MU

  • jiné pocty

   Stříbrná medaile Masarykovy univerzity (1996),
   Pamětní medaile Karlovy univerzity (1998),
   Medaile MŠMT ČR II. stupně (2001),
   Řád stříbrného vlka (za činnost ve skautingu)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel na základních a středních školách v Ivančicích, Olbramovicích, Zastávce u Brna, Ketkovicích (1948–1954),
   Vysoká škola pedagogická v Praze (1954–1959),
   Univerzita Karlova v Praze - pedagogická fakulta,
   Pedagogický institut v Praze (od roku 1959 vedoucí katedry českého jazyka a literatury),
   Filozofická fakulta univerzity v Lublani (1971–1974 lektor češtiny, 1982 a 1999 přednáškové pobyty),
   od 1. 9. 1975 PedF MU v Brně - katedra českého jazyka (1996–1998 vedoucí katedry)

  • odborné a zájmové organizace

   Jazykovědné sdružení při AV ČR,
   Český rybářský svaz


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • autor

   hub, Kal


Aktualizováno: 20. 08. 2015