Richard Stein

* 31.5.1883 Brno – † po 18.4.1942 Rejowiec


podnikatel ve sladovnictví; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust
dítě osobnosti: Alexander Stein
partner osobnosti: Wilhelmine Stein


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


příčina úmrtí

zahynul


bydliště

zaměstnání

obchodník v Brně,
v roce 1912 se stal po úmrtí otce Alexandra Steina spolu se starším bratrem veřejným společníkem firmy Ujezder Malzfabrik Schindler et Stein v Brně,
firma změnila název obou závodů (Újezd u Brna a Chrudim) na Exportmalzfabriken Schindler et Stein, ale již v roce 1913 byla komanditní společnost zrušena a po likvidaci vymazána z obchodního rejstříku, protože se změnila v akciovou společnost Oesterreichische Export Malzfabriken Schindler et Stein A. G. se sídlem ve Vídni a se závody v Újezdě u Brna, Chrudimi a Slavkově u Brna s akciovým kapitálem 3 miliony korun


odborné a zájmové organizace

člen správní rady akciové společnosti „Oesterreichische Export Malzfabriken Schindler et Stein A. G.


poznámky

deportován z Brna 31. 3. 1942 transportem Af-860 do Terezína, odtud dne 18. 4. 1942 transportem Ap-291 do Rejowiec, zahynulosoby

partneři

Wilhelmine Stein (Nerber)
sňatek: 20. 3. 1922, Brno (israel. matrika)

ulice

Lažanského náměstí + Kiosk
bydliště doložené v roce 1920 (dnes Moravské náměstí)


události

31. 3. 1942
Transport židovských občanů z Brna s označením "Af"
v transportu měl číslo 860


Menš, Jord


Aktualizováno: 20. 01. 2019