Internetová encyklopedie dějin Brna

Vítězslav Orel

  RTDr. doc. Vítězslav Orel, DrSc.


  • * 29.5.1926 Lískovec u Koryčan – † 13.8.2015 Brno


  • genetik, přední znalec díla Gregora Mendela


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   Při studiu ho zaujaly přednášky Jaroslava Kříženeckého, který zdůrazňoval význam genetiky při šlechtění hospodářských zvířat.
   Když byla v roce 1948 v SSSR a následně v Československu genetika označena za reakční vědu, potýkali se J. Kříženecký i V. Orel s nepřízní nadřízených orgánů.


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Kyjově (1945 maturita),
   VŠZ v Brně - obor zemědělské inženýrství (titul RTDr.),
   Vysoká škola veterinární v Brně (1969 titul docent),
   Univerzita Karlova v Praze (1989 titul DrSc.)

  • vyznamenání a pocty

   při příležitosti 75. narozenin Mendelova veterinární a farmaceutická univerzita v Brně udělila Vítězslavu Orlovi zlatou medaili za jeho „vynikající roli v podpoře genetiky na Veterinární fakultě“


  • dílo

   V letech 1966-1995 byl V. Orel editorem historických studií ve Folia Mendeliana, vydávané Moravským muzeem. Ve spolupráci s badateli u nás a v zahraničí tu vyšlo 204 studií objasňujících úlohu Gregora Mendela při vzniku a vývoji genetiky. U 46 z nich byl V. Orel autorem nebo spoluautorem.

   Většinu svých prací publikoval v zahraničí, jeho poslední knihy jsou považovány za základní literaturu k dějinám genetiky. Vycházely i v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Z více než tří stovek Orlových publikací je kolem 200 zaměřeno na Mendelův výzkum a s ním související historii vědy, přes 80 věnoval šlechtění drůbeže a rozvoji drůbežářského průmyslu včetně zajištění zdravotního stavu drůbeže.


  • zaměstnání

   Výzkumný ústav drůbežářského průmyslu v Brně (po roce 1958 byl přeřazen do výroby mimo Brno),
   od roku 1963 spolupracoval s J. Kříženeckým na budování Mendelova muzea v areálu augustiniánského kláštera v Brně, po náhlém úmrtí J. Kříženeckého se stal jeho vedoucím.

  • odborné a zájmové organizace

   Společnost pro dějiny věd a techniky


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jaroslav Kříženecký
   pedagog, později spolupracovník Gregor Mendel
   V. Orel studoval dílo G. Mendela


  • partneři

   Olga Orlová


  • děti

   Marek Orel


  • autor

   hub


Aktualizováno: 12. 01. 2019