RTDr. doc. Vítězslav Orel, DrSc.

* 29.5.1926 Lískovec u Koryčan – † 13.8.2015 Brno


genetik, přední znalec díla Gregora Mendela


národnost

česká


státní příslušnost

ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

Při studiu ho zaujaly přednášky Jaroslava Kříženeckého, který zdůrazňoval význam genetiky při šlechtění hospodářských zvířat.
Když byla v roce 1948 v SSSR a následně v Československu genetika označena za reakční vědu, potýkali se J. Kříženecký i V. Orel s nepřízní nadřízených orgánů.


vzdělání

reálné gymnázium v Kyjově (1945 maturita),
VŠZ v Brně - obor zemědělské inženýrství (titul RTDr.),
Vysoká škola veterinární v Brně (1969 titul docent),
Univerzita Karlova v Praze (1989 titul DrSc.)


vyznamenání a pocty

při příležitosti 75. narozenin Mendelova veterinární a farmaceutická univerzita v Brně udělila Vítězslavu Orlovi zlatou medaili za jeho „vynikající roli v podpoře genetiky na Veterinární fakultě“


dílo

V letech 1966-1995 byl V. Orel editorem historických studií ve Folia Mendeliana, vydávané Moravským muzeem. Ve spolupráci s badateli u nás a v zahraničí tu vyšlo 204 studií objasňujících úlohu Gregora Mendela při vzniku a vývoji genetiky. U 46 z nich byl V. Orel autorem nebo spoluautorem.

Většinu svých prací publikoval v zahraničí, jeho poslední knihy jsou považovány za základní literaturu k dějinám genetiky. Vycházely i v prestižním nakladatelství Oxford University Press. Z více než tří stovek Orlových publikací je kolem 200 zaměřeno na Mendelův výzkum a s ním související historii vědy, přes 80 věnoval šlechtění drůbeže a rozvoji drůbežářského průmyslu včetně zajištění zdravotního stavu drůbeže.


zaměstnání

Výzkumný ústav drůbežářského průmyslu v Brně (po roce 1958 byl přeřazen do výroby mimo Brno),
od roku 1963 spolupracoval s J. Kříženeckým na budování Mendelova muzea v areálu augustiniánského kláštera v Brně, po náhlém úmrtí J. Kříženeckého se stal jeho vedoucím.


odborné a zájmové organizace

Společnost pro dějiny věd a techniky
osoby

Jaroslav Kříženecký
pedagog, později spolupracovník Gregor Mendel
V. Orel studoval dílo G. Mendela


partneři

děti

stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


hub


Aktualizováno: 08. 05. 2022