prof. MUDr. Zdeněk Karpfel, DrSc.

* 12.2.1929 Padochov u Brna – † 19.1.2002


biofyzik, radiolog, dlouholetý ředitel Biofyzikálního ústavu v Brně


zajímavé okolnosti

působil jako vedoucí externí katedry biofyziky na PřF UJEP v Brně, biofyziku vyučoval i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě


vzdělání

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (1953 absolvent, 1957 titul CSc., 1966 habilitace na PřF UJEP v Brně, 1968 DrSc., 1979 profesor biofyziky)


jiné pocty

člen korespondent ČSAV (1977)


dílo

zabýval se hlavně studiem účinků ionizujícího záření na živé systémy a některými otázkami v oblasti molekulové biofyziky a cytogenetiky


zaměstnání

1953–1955 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - katedra obecné biologie,
1955–1990 Biofyzikální ústav ČSAV (v letech 1967–1990 ředitel)


odborné a zájmové organizace

Československá biologická společnost,
European Society for Radiation Biology


hrob


stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

1. 1. 1955
Zřízení Biofyzikálního ústavu ČSAV
druhý ředitel Biofyzikálního ústavu


Kal, mát


Aktualizováno: 05. 01. 2019