JUDr. Method Fišer

* 14.8.1885 Pivonice (dnes Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou)


advokát v Brně


bydliště

Pivonice čp. 33 (rodný dům),
Brno, Dvořákova 4


vzdělání

První české gymnasium v Brně (1904 maturita),
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (1904 – 6. 5. 1910)


zaměstnání

advokátosoby

Zdeněk Jaroš
švagr, svědek při prvním sňatku Z. Jaroše Rudolf Vanýsek
M. Fišer byl jedním ze svědků druhého sňatku R. Vanýska
ulice

Dvořákova
bydliště doložené v roce 1922 (tehdy Bankovní)


Menš


Aktualizováno: 18. 08. 2018