Internetová encyklopedie dějin Brna

Ignaz Karl Burkart

  Ignaz Karl Burkart


  • * 2.6.1827 Brno – † 22.8.1904 Brno


  • podnikatel v knihtisku, vydavatel brněnských novin a časopisů


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


  • zajímavé okolnosti

   První podnik v Rakousku, v němž byla dána do provozu americká tyglovka (tiskařský lis), zakoupená přímo v New Yorku.
   Podnik zaměstnával v průměru 100 osob.
   V podniku se tiskly mimo jiné i formuláře matričních knih pro potřeby farních úřadů.


  • vzdělání

   základní školní docházka

  • vyznamenání a pocty

   nositel rytířského kříže Řádu Františka Josefa (1898)

  • jiné pocty

   císařský rada (1867)


  • zaměstnání

   v srpnu 1841 nastoupil na místo praktikanta v brněnské tiskárně patřící vdově po Rudolfu Rohrerovi,
   od roku 1844 zde byl zaměstnán jako akcidenční sazeč,
   roku 1866 mu byla udělena prokura v knihtiskařské firmě strýce Wilhelma Adalberta Burkarta, po jeho smrti se stal jediným majitelem s názvem W. Burkarts Buchdruckerei Ig. Burkart v Rudolfově (nyní Česká) 26,
   v roce 1883 firma rozšířila podnikání na prodej papíru, psacích a kreslících potřeb,
   roku 1893 se stala z podniku jednotlivce veřejná obchodní společnost (vstoupili synovci Wilhelm a Eduard Burkartovi), v té době firma již sídlila v Běhounské ulici 24,
   v roce 1901 byl vymazán jako společník Wilhelm Burkart

   vydával Mährisch-schlesischer Correspondent, Brünner Zeitung s přílohou Rodinné listy románové, Brünner Morgenpost, Moravské noviny, Brněnské noviny a řadu odborných časopisů (např. Mitteilungen des Mährischen Gewerbemuseums)

  • odborné a zájmové organizace

   jedním z prvních členů a podporovatelů spolku Deutsches Haus v Brně


  • prameny, literatura


  • partneři

   Marie Burkartová (Dexheimerová)
   sňatek: 1851 v Brně


  • děti

   Wilhelm Eduard Burkart
   Eduard Rudolf Maria Burkart


  • rodiče

   Elisabeth Sabine Burkartová (Burkartová)


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 27. 01. 2016