Jan Munka

– † 1539


první předbělohorský radní písař města Brna v letech 1520–1538


šlechtický predikát

od roku 1523 z Ivančic


zajímavé okolnosti

Členové Munkovy rodiny přišli vlastní nedbalostí o svou první erbovní listinu, která byla "od myší na dvou místech zhryzena, od deště zkažena". Proto roku 1556 poslední žijící nobilitovaní bratři (lažej Munka|Blažej]] a Matyáš) zažádali o obnovení erbovního listu. Munkovi byli vůbec jedni z prvních, kteří byli zapsáni do tzv. knihy moravského rytířstva.


bydliště

postupně vlastnil dva domy:
- od roku 1521 dům v Měnínské ulici (Orlí č. 6)
- od roku 1532 do smrti dům "Mezi bohatými krámy" (Průchodní č. 9)


vzdělání

svá vysokoškolská studia absolvoval na univerzitě ve Vídni, kde se zapsal k roku 1506,
je absolventem artistické fakulty, roku 1510 získal mistrovskou hodnost,
ve Vídni setrval i v následujících letech, kdy v letech 1516 a 1517 se uvádí jako prokurátor uherské národnosti (do níž se počítali též Čechové)


zaměstnání

v letech 1520–1538 ovlivňoval svými diplomatickými schopnostmi a širokým společenskopolitickým rozhledem vnitřní politiku města,
v městské kanceláři je na základě paleografického rozboru městských knih doložen k roku 1520,
za svého působení v kanceláři založil tzv. Paměti staré brněnské Jana Munky z Ivančic, kde se podílel na pamětních záznamech z let 1293–1523,
jako městský vyslanec se účastnil všech moravských zemských sněmů a sjezdů v letech 1520–1538 a také generálních sněmů zemí Koruny české v letech 1530–1532partneři


rodiče


ulice

Orlí
majitel domu č. 6 Průchodní
majitel domu č. 9


související odkazy

Jord


Aktualizováno: 11. 02. 2019