Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Munka

  Jan Munka


  • – † 1539


  • první předbělohorský radní písař města Brna v letech 1520–1538


  • šlechtický predikát

   od roku 1523 z Ivančic


  • zajímavé okolnosti

   Členové Munkovy rodiny přišli vlastní nedbalostí o svou první erbovní listinu, která byla "od myší na dvou místech zhryzena, od deště zkažena". Proto roku 1556 poslední žijící nobilitovaní bratři (lažej Munka|Blažej]] a Matyáš) zažádali o obnovení erbovního listu. Munkovi byli vůbec jedni z prvních, kteří byli zapsáni do tzv. knihy moravského rytířstva.


  • bydliště

   postupně vlastnil dva domy:
   - od roku 1521 dům v Měnínské ulici (Orlí č. 6)
   - od roku 1532 do smrti dům "Mezi bohatými krámy" (Průchodní č. 9)


  • vzdělání

   svá vysokoškolská studia absolvoval na univerzitě ve Vídni, kde se zapsal k roku 1506,
   je absolventem artistické fakulty, roku 1510 získal mistrovskou hodnost,
   ve Vídni setrval i v následujících letech, kdy v letech 1516 a 1517 se uvádí jako prokurátor uherské národnosti (do níž se počítali též Čechové)


  • zaměstnání

   v letech 1520–1538 ovlivňoval svými diplomatickými schopnostmi a širokým společenskopolitickým rozhledem vnitřní politiku města,
   v městské kanceláři je na základě paleografického rozboru městských knih doložen k roku 1520,
   za svého působení v kanceláři založil tzv. Paměti staré brněnské Jana Munky z Ivančic, kde se podílel na pamětních záznamech z let 1293–1523,
   jako městský vyslanec se účastnil všech moravských zemských sněmů a sjezdů v letech 1520–1538 a také generálních sněmů zemí Koruny české v letech 1530–1532


  • prameny, literatura


  • partneři

   Markéta


  • děti

   Jan Munka
   Jiří Munka
   Dionýz Munka


  • rodiče

   Jan Munka


  • sourozenci

   Blažej Munka
   Matyáš Munka
   Václav Munka


  • ulice

   Orlí
   majitel domu č. 6 Průchodní
   majitel domu č. 9


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 11. 02. 2019