Internetová encyklopedie dějin Brna

Eduard Rudolf Maria Burkart

  JUDr. Eduard Rudolf Maria Burkart


  • * 31.12.1865 Brno – † 8.10.1941 Brno


  • podnikatel v knihtisku, redaktor


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Byl redaktorem německé verze nepolitického obrázkového týdeníku: Nové ilustrované listy (Das neue Illustrierte Blatt) (týdeník vycházel v letech 1894 až 1928).


  • vzdělání

   studia práv


  • zaměstnání

   1893 byl společníkem firmy svého otce Ignaze Karla a bratra Wilhelma Eduarda,
   po otcově smrti (1904) se stal jediným majitelem knihtiskařské firmy,
   1921 vrátil živnostenské oprávnění a firma byla vymazána z obchodního rejstříku


  • poznámky

   První číslo prvního ročník Das neue Illustrierte Blatt vyšel v lednu roku 1892 v režii otce. Týdeník vycházel s označením Vídeň, Brno, Praha a od června téhož roku Vídeň, Budapešť, Brno, Praha. Poslední číslo 13. ročníku vyšlo ke konci prosince 1904.
   Ke konci 19. století patřil tento týdeník k největším zábavným týdeníkům v německém jazyce. Časopis měl v Rakousku konkurovat ilustrovaným listům lipským. Na počátku 20. století Burkartův ilustrovaný list podlehl konkurenci, a brněnské prostředí se muselo spokojit se zábavnými rubrikami v denním tisku, fejetonem a románovou přílohou.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Emma Hedwige Burkart (Turečková)
   sňatek: 1895 v Brně


  • děti

   Wilhelm Burkart


  • rodiče

   Ignaz Karl Burkart
   Marie Burkartová (Dexheimerová)


  • sourozenci

   Wilhelm Eduard Burkart


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 30. 09. 2015