August Franz Schwab

* 19.8.1824 předměstí Josefov (nyní část Brna) – † 9.5.1893 Kamenný Mlýn (nyní část Brna)


podnikatel ve vlnařství
otec osobnosti: August Johann Schwab a Karl Franz Schwab


státní příslušnost

Rakouské císařství, Rakousko-Uhersko


zaměstnání

valchařský mistr v Obřanech (nyní část Brna),
po Aristidu Doretovi se stal nájemcem valchy v Kamenném Mlýně u Brna,
v roce 1857 požádal místodržitelství o udělení jednoduchého továrního oprávnění k apretaci vlněného zboží pro Kamenný mlýn u Brna, které téhož roku získal,
roku 1865 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy August Schwab do nového obchodního rejstříku,
v roce 1868 se spojil s apretérem Jakobem Kusym, vytvořili jako veřejní společníci od 1. května 1868 veřejnou společnost Apreturanstaltsy et Schwab, sídlo společnosti bylo nadále v Kamenném mlýně (již v roce 1870 se společníci rozešli a firma byla vymazána z obchodního rejstříku),
v roce 1873 požádal Zemský soud v Brně o zápis firmy Brüder Schwab do obchodního rejstříku pro společnosti, když se jeho veřejným společníkem stal bratr Ludwig Schwab, provozující zlatnickou živnost v Brně (firma měla nadále sídlo v Žabovřeskách - Kamenném mlýně, kde prováděla apretaci vlněného zboží),
po úmrtí bratra Ludwiga Schwaba (1878) byla veřejná společnost zrušena,
August Franz Schwab provozoval firmu dále pod názvem August Schwab jako podnik jednotlivce,
v roce 1886 byla do obchodního rejstříku pro společnosti zapsána firma August Schwab und Söhne, když se veřejnými společníky stali synové August Johann a Karl Franz,
roku 1892 August Johann Schwab z firmy vystoupil a po úmrtí Augusta sen. Schwab se stal jediným majitelem nejmladší syn Karl Franz Schwabosoby

Jakob Kusy
společník, 1. května 1868 založili veřejnou obchodní společnost pod názvem Apreturanstalt Kusy et Schwab


partneři

Theresie Clementine Schwabová (Kašparecová)
sňatek: 1853 v Brně
(první manželka)
Marie Schwabová (Stadlerová)
(druhá manželka)
sourozenci

ulice

Kamenomlýnská
August Franz Schwab (a později i syn Karl Franz) - podnik k apretaci vlněného zboží pro Kamenný mlýn v letech 1857–1922


Jord


Aktualizováno: 01. 01. 2019