Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Mencl

  Jan Mencl


  • Gluchaloz – † před 18.4.1614 Praha


  • radní písař města Brna a v letech 1577–1600 městský diplomat, od roku 1601 sekretář české dvorské kanceláře


  • šlechtický titul

   od roku 1603 (1614) rytíř

  • šlechtický predikát

   od roku 1578 z Kolsdorfu


  • zajímavé okolnosti

   Jako horlivý katolík se angažoval v náboženském životě města, zvláště ve prospěch jezuitů. Kromě jiného se stal roku 1592 členem Kongregace Zvěstování Panny Marie.


  • bydliště

   v roce 1579 získal dům v Měšťanské ulici (dnes Panská, nelokalizován),
   od počátku 80. let 16. století do roku 1604 mu patřil dům v Měnínské ulici (Orlí č. 13), který prodal svému zeti Pavlu Hovorkovi za 2000 zlatých moravských,
   dále vlastnil menší objekt v České ulici (dnes Josefská, nelokalizován)

  • měšťan od

   roku 1577


  • zaměstnání

   v letech 1572–1577 působil v kanceláři moravského podkomořího,
   1577–1600 brněnský radní písař a především diplomat města,
   od roku 1601 sekretář české dvorské kanceláře v Praze


  • poznámky

   Mimo město držel vinice v Braniškovicích, Židlochovicích, Lovčicích. Roku 1589 získal do zástavy od velehradského kláštera Brněnské Ivanovice, 1589 koupil ves Slatinu.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Mikuláš Černovský
   oba byli členy Kongregace Zvěstování Panny Marie


  • partneři

   Alžběta
   (první manželka) Alžběta
   (druhá manželka)


  • děti

   Anna Šolcová (Menclová)
   Alžběta Hovorková (Menclová)
   Jan ml. Mencl
   Matyáš Mencl


  • sourozenci

   Jakub Mencl


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 03. 12. 2017