Jiří Hovorka

Vyškov – † mezi 15.9.–5.12.1617 Brno


radní písař města Brna a v letech 1605–1617 městský diplomat


šlechtický predikát

od roku 1600 z Vyškova


zajímavé okolnosti

Brněnská veselka se konala v domě kardinála Františka Ditrichštejna, pozvaní hosté dokázali vypít 7 beček vína a 23 beček piva. Hovorkova aktivita v nejrůznějších poselstvích byla obdivuhodná - už počínaje rokem 1606 pobýval celé měsíce u dvora v Praze a později i ve Vídni (zde byl členem poselstva k uzavření míru s Turky).
Pravidelně byl vysílán na zemské sněmy, kde býval volen do různých delegací, poselstev a komisí. Kritické hodnocení současných událostí osvědčil jak v Pamětní knize z let 1605–1609, jejímž byl jediným autorem, tak jako přispěvatel do Pamětí všelijakých.
Podle přání nebyl pohřben ve farním kostele sv. Jakuba, nýbrž v kapli sv. Mořice před kostelem, kterou mělo tehdy ve správě Bratrstvo Těla Kristova. Z testamentárního pořízení lze zrekonstruovat bohatý mobiliář písařova domu (byly zde např. turecké a rýnské koberce, galerie obrazů (rodinné i portréty císařů Rudolfa II. a Matyáše; akty antických bohyň). Kromě oblečení ze vzácných látek a drahocenných šperků vlastnil i tři různé kočáry a ze zbraní pět ručnic a několik skvostných rapírů a kordů.


bydliště

první dům odkoupil v Kobližné ulici (dnes část domu č. 13) od Kryštofa Migla na splátky (celková suma činila 900 zlatých moravských; složil 200 zlatých moravských),
po výhodném sňatku získal z pozůstalosti tamtéž nelokalizovaný dům, který však již roku 1609 prodal


měšťan od

roku 1605


vzdělání

pravděpodobně v roce 1591 se zapsal na olomouckou jezuitskou akademii


zaměstnání

před příchodem do Brna působil v městské kanceláři v Kroměříži,
od podzimu roku 1605 do léta 1617 zastával úřad brněnského radního písaře (v předposledním roce svých kancelářských služeb musel suplovat i neobsazenou funkci podpísaře), např. v letech 1614–1616 přepsal množství (circa 900) městem vystavených písemností do tzv. kopiářů a právní korespondence přepsal za léta 1615–1616 na 120 missiv týkajících se záležitostí postoupených vyššímu brněnskému právu


poznámky

Kroměřížští znesnadňovali Hovorkovi odchod do královského města Brna pro jeho úřední zdatnost, naposledy např. v prodeji jeho kroměřížského domu. Mimo dvou městských domů vlastnil stodolu a zahradu před Veselou branou a četné vinice v Brně a Kurdějově.partneři

Justina (Hellefeuerová)
sňatek: 23. 11. 1608sourozenci

Jord


Aktualizováno: 31. 03. 2019