Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Hovorka

  Jiří Hovorka


  • Vyškov – † mezi 15.9.–5.12.1617 Brno


  • radní písař města Brna a v letech 1605–1617 městský diplomat


  • šlechtický predikát

   od roku 1600 z Vyškova


  • zajímavé okolnosti

   Brněnská veselka se konala v domě kardinála Františka Ditrichštejna, pozvaní hosté dokázali vypít 7 beček vína a 23 beček piva. Hovorkova aktivita v nejrůznějších poselstvích byla obdivuhodná - už počínaje rokem 1606 pobýval celé měsíce u dvora v Praze a později i ve Vídni (zde byl členem poselstva k uzavření míru s Turky).
   Pravidelně byl vysílán na zemské sněmy, kde býval volen do různých delegací, poselstev a komisí. Kritické hodnocení současných událostí osvědčil jak v Pamětní knize z let 1605–1609, jejímž byl jediným autorem, tak jako přispěvatel do Pamětí všelijakých.
   Podle přání nebyl pohřben ve farním kostele sv. Jakuba, nýbrž v kapli sv. Mořice před kostelem, kterou mělo tehdy ve správě Bratrstvo Těla Kristova. Z testamentárního pořízení lze zrekonstruovat bohatý mobiliář písařova domu (byly zde např. turecké a rýnské koberce, galerie obrazů (rodinné i portréty císařů Rudolfa II. a Matyáše; akty antických bohyň). Kromě oblečení ze vzácných látek a drahocenných šperků vlastnil i tři různé kočáry a ze zbraní pět ručnic a několik skvostných rapírů a kordů.


  • bydliště

   první dům odkoupil v Kobližné ulici (dnes část domu č. 13) od Kryštofa Migla na splátky (celková suma činila 900 zlatých moravských; složil 200 zlatých moravských),
   po výhodném sňatku získal z pozůstalosti tamtéž nelokalizovaný dům, který však již roku 1609 prodal

  • měšťan od

   roku 1605


  • vzdělání

   pravděpodobně v roce 1591 se zapsal na olomouckou jezuitskou akademii


  • zaměstnání

   před příchodem do Brna působil v městské kanceláři v Kroměříži,
   od podzimu roku 1605 do léta 1617 zastával úřad brněnského radního písaře (v předposledním roce svých kancelářských služeb musel suplovat i neobsazenou funkci podpísaře), např. v letech 1614–1616 přepsal množství (circa 900) městem vystavených písemností do tzv. kopiářů a právní korespondence přepsal za léta 1615–1616 na 120 missiv týkajících se záležitostí postoupených vyššímu brněnskému právu


  • poznámky

   Kroměřížští znesnadňovali Hovorkovi odchod do královského města Brna pro jeho úřední zdatnost, naposledy např. v prodeji jeho kroměřížského domu. Mimo dvou městských domů vlastnil stodolu a zahradu před Veselou branou a četné vinice v Brně a Kurdějově.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Justina (Hellefeuerová)
   sňatek: 23. 11. 1608


  • děti

   Kateřina (Hovorková)
   František Hovorka
   Karel Hovorka


  • sourozenci

   Pavel Hovorka


  • autor

   Jord


Aktualizováno: 31. 03. 2019