Václav Basl

– † mezi 14.2.–3.7.1615 Brno


podpísař města Brna v letech 1603–1614


zajímavé okolnosti

pravděpodobně pocházel z Tišnova


bydliště

roku 1603 si zakoupil výstavný dům na Dolním trhu (náměstí Svobody, část domu č. 12) za plných 1 960 zlatých moravských (na splátky)


měšťan od

roku 1603


zaměstnání

do městské kanceláře nastoupil jako písař v roce 1598,
od roku 1603 zastával funkci městského podpísaře,
podílel se na vzniku celkem 18 městských knih včetně koncipování pamětních zápisů z let 1602–1614 (dnes tzv. paměti Mikuláše Černovského ze Švarcavy)


poznámky

Svůj nemovitý majetek rozmnožoval přikupováním vinic a zahrad. V roce 1607 koupil v hotovosti za 88 zlatých moravských stodolu a zahradu před Veselou branou a v roce 1608 získal za kupní cenu 1 460 zlatých moravských dům a vinice ve Starovičkách.
Celkově obhospodařoval 14 čtvrtí a 5 osmi vinic (dále na Starém Brně, pod Špilberkem, v Dolních Kounicích). Výnos z vinic byl doplňujícím zdrojem jeho obživy, např. v únoru 1615 prodal městské radě 16 beček nového vína v hodnotě 448 zlatých moravských.partneři

děti

Jord


Aktualizováno: 14. 05. 2020