Burian Švábenský

– † před 9.12.1623 Brno


soudní písař města Brna v letech 1615–1616


šlechtický predikát

z Červené Hory


zajímavé okolnosti

v roce 1607 společně s Kašparem Bukem vykonával podúřad, nákupčího pšenice do městského pivovaru


bydliště

roku 1606 byl zapsán na nárožním domě na Horním trhu (dnes část domu na Zelném trhu č. 20),
roku 1615 koupil tamtéž (dnes č. 16) dům od věřitelů po zemřelém Prokopu Kloiberovi za 1 600 zlatých moravských, závdavkem položil sumu ve výši 500 zlatých moravských


vzdělání

stylizoval dobře jak v německém tak českém jazyce


zaměstnání

v městské kanceláři zastával nejdříve v letech 1613–1615 místo kancelisty a v letech 1615–1616 byl soudním písařem (v kanceláři pracoval až do roku 1619),
někdy ve 20. letech 17. století přešel do služeb kláštera cisterciaček na Starém Brně


poznámky

Držel stodoly v Hustopečích a Pánově, kde k nim přiléhaly i přesně nespecifikované vinice.
K roku 1614 byl spolumajitelem rybného haltýře na svrateckém náhonu před Židovskou branou, záhy byl vyplacen sumou 500 zlatých moravských.
Manželství Buriana Švábenského bylo bezdětné a tak se dvojnásobná vdova Markéta stala univerzální dědičkou i jeho majetku.partneři

Maruše (Moderstocková)
sňatek: 7. 2. 1606


Jord


Aktualizováno: 04. 12. 2012