Ing. Josef Donát, dr. h. c.

* 22.2.1858 Chrášťany, okr. Rakovník – † 14.3.1937 Brno


technik a podnikatel, zakladatel a spolumajitel elektrotechnické a strojnické továrny Bartelmus, Donát a spol. v Brně, konstruktér obloukové lampy


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zajímavé okolnosti

V roce 1887 založil spolu s R. Bartelmusem v Brně elektrotechnickou továrnu Bartelmus-Donát a spol., která jako jedna z prvních v českých zemích začala s průmyslovou výrobou elektrických přístrojů a zařízení a významně přispěla k rozvoji elektrifikace Brna a okolí. Významnou zakázkou byla výroba elektrických zařízení pro elektrárnu vídeňské městské dráhy (1897). V roce 1903 závod převzal sám.


bydliště

vzdělání

vyšší reálka v Rakovníku,
1875–1879 česká vysoká škola v Praze, kde jako první sloužil státní zkoušky na nově zřízeném strojním oboru


čestný doktorát

VUT v Brně (1919)


jiné pocty

oceněn mj. i za podporu studia elektrotechniky


zaměstnání

od roku 1880 byl postupně konstruktérem strojírny Bolzano, Tedesko & Comp. ve Slaném, Českomoravské továrny na stroje v Praze-Libni a posléze strojírny Brandt & L´Huillier v Brně na Reicheltově (Hrnčířské) ulici


odborné a zájmové organizace

Spolek českých techniků v Markrabství Moravském (zakládající člen v roce 1897, první předseda),
Spolek čs. inženýrů strojních a čs. inženýrů elektrotechnických (první předseda, později čestný člen),
člen správní rady Škodových závodů v Plzni,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


hrob

Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 2, řada 1, hrob č. 133–135


pojmenováno

Donátův studijní fond


poznámky

Narodil se 22. února 1858 v Chrášťanech u Rakovníka v rodině rolníka. Absolvoval rakovnickou vyšší reálku a v letech 1875–1879 českou vysokou školu v Praze, kde jako první sloužil státní zkoušky na nově zřízeném strojním oboru.
Od roku 1880 byl postupně konstruktérem strojírny Bolzano, Tedesko & Comp. ve Slaném, Českomoravské továrny na stroje v Praze-Libni a posléze strojírny Brandt & L´Huillier v Brně na Reicheltově (dnes Hrnčířské) ulici. Zde působil už ve funkci šéfkonstruktéra, když si v prostorách strojírny najali na podzim 1887 dílny Ing. Robert Bartelmus a dr. Štěpán Doubrava pro svůj zakládaný elektrozávod.
V roce 1889 se oženil s Doubravovou nevlastní sestrou Růženou Fořtovou a stal se činným společníkem (vedoucím výroby a konstruktérem) závodu Robert Bartelmus a spol., když do podniku vložil 20.000 zlatých. Jím konstrukčně dokonalá varianta Doubravovy obloukové lampy (nazývané poté Doubravovou-Donátovou) získala na světové výstavě v Paříži (1900) zlatou medaili.
Angažoval se i veřejně, v roce 1897 byl např. zakládajícím členem Spolku českých techniků v Markrabství moravském a byl zvolen jeho prvním předsedou (později byl jmenován čestným členem Spolku československých inženýrů).
Do elektrozávodu, jehož byl spolumajitelem, investoval i další peníze, takže v roce 1903 mu už patřila větší část továrny než R. Bartelmusovi, což se projevilo i v názvu firmy (Bartelmus-Donát a spol.). Od roku 1911 vedl továrnu už bez Roberta Bartelmuse, který odešel na odpočinek.
Jako dlouholetý předseda komise pro státní zkoušky na brněnské české technice založil darem 60 000 korun fond na vydávání učebnic a technických spisů (tzv. Donátův studijní fond) a obnosem 40 000 korun cestovní fond pro posluchače techniky.
V roce 1923 byla za společníka v továrně přijata i Donátova dcera, Ing. Miloslava Vuletičová-Donátová, jedna z prvních českých elektroinženýrek. V dalším období se Donátovi nepodařil zabránit postupnému technickému a finančnímu úpadku firmy, která byla v roce 1927 převzata plzeňskými Škodovými závody. Ing. J. Donát byl pak jmenován členem správní rady Škodovky a v této funkci působil až do své smrti.
(Medailonek pro naši encyklopedii zpracoval a dne 26. 11. 2011 poskytl PhDr. Ladislav Bartoš, děkujeme.)
osoby

Robert Bartelmus
společně založili závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení Štěpán Doubrava
společně založili závod na projektování, stavbu a výrobu elektrických zařízení


partneři

Růžena Donátová (Fořtová)
sňatek: 8. 6. 1889 (Brno, sv. Tomáš)sourozenci

Václav Donát
o sourozeneckém vztahu soudím podle místa narození (Menš)stavby

Ústřední hřbitov města Brna
Vídeňská 96/306
místo posledního odpočinku


události

30. 7. 1897
Pohřeb Ph. Dr. Štěpána Doubravy
účastník pohřbu
1887
Založení elektrotechnického závodu Bartelmus & spol.
společník závodu


Čoup, Menš


Aktualizováno: 12. 10. 2022