Ernst Bloch

* 7.5.1868 – † po 26.2.1923


podnikatel v koželužství a cihlářství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


zaměstnání

nejprve se podílel na činnosti rodinné firmy E. Bloch et Söhne, která vyráběla kožené zboží,
od roku 1895 působil v komand. společnosti F. Czermak et Comp., provozující parní cihelnu na Vídeňské ulici, zpočátku jako komanditista, od roku 1900 jako osobně ručící společník a spolu s ním od roku 1903 i jeho manželka Helene, která z firmy v roce 1919 vystoupila,
firma F. Czermak et Comp. byla v roce 1922 vymazána z obchodního rejstříku,
Ernst Bloch byl také majitelem velkostatku


hrob

Židovský hřbitov, Nezamyslova 27, hrob 3, řada 2, sekce 23Aosoby

August Bloch
bratranec a současně společník firmy Leopold Bloch
bratranec a současně společník firmy


partneři

Helene Bloch (Drucker)
sňatek: 1901 v Brně
stavby

Židovský hřbitov
Nezamyslova 27/395
místo posledního odpočinku


Jord, Menš


Aktualizováno: 06. 02. 2020