Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Tošnar

  Jan Tošnar


  • * 28.11.1893 Brno-Bohunice


  • válka a odboj 1914–1919; legionář italský


  • nej...

   Brno: vrátil se jako první zajatý legionář do Brna


  • bydliště

   Bohunice čp. 7 (rodný dům)


  • vzdělání

   II. české gymnázium v Brně


  • dílo

   Stíny nad mořem. Italské válečné kapitoly. Díl 1–2. Brno, Moravský legionář 1932


  • zaměstnání

   voják z povolání


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě desátník - jednoroční dobrovolník, do války narukoval v roce 1915. Zajat 7. 8. 1916, Gorice. V zajetí se naučil dobře italsky. Přihlášení do legií: 17. 4. 1918, Goito u Mantovy. Do čs. legie v Itálii zařazen 26. 4. 1918, velitel 7. divize v hodnosti poručíka. Byl znovu zajat, hrozil mu osud zajatých českých legionářů v Itálii, tedy poprava. Právě znalosti italštiny využil k útěku, podařilo se mu dostat do Ruska, kde byl chycen v Drohobyči, pokládán za zajatce v Rusku.
   Opětovně uprchl a v noci 1. 11. 1918 přijel do Brna. Takto byl jeho osud vylíčen v dobových novinách (-Menš).
   Konec v legiích 31. 12. 1919, poslední útvar: 33. pěší pluk, poslední hodnost: poručík. Pokračoval ve službě v československé armádě.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Václav Valníček
   přítel


  • rodiče

   Filip Tošnar
   Terezie Tošnarová (Zoufalá)


  • sourozenci

   Josef Tošnar


  • události

   1. 11. 1918
   Příjezd prvního zajatého legionáře do Brna
   italský legionář


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 24. 04. 2020