Internetová encyklopedie dějin Brna

Hans Kistenmacher

  Prof. dr. Hans Kistenmacher


  • * 8.7.1934 Heilbron


  • vysokoškolský pedagog a odborník na územní plánování


  • zajímavé okolnosti

   od roku 1988 spolupracuje s FA VUT v Brně


  • vzdělání

   technické univerzity ve Stuttgartu, Mnichově a Tübingenu

  • čestný doktorát

   VUT v Brně (21. 10. 1994)


  • zaměstnání

   Univerzita ve Stuttgartu - vědecký rada,
   Technická univerzita v Hannoveru - řádný profesor,
   Technická univerzita v Kaiserslauternu - řádný profesor (od roku 1976) - Ústav pro regionální a zemské plánování

  • odborné a zájmové organizace

   člen rady pro územní uspořádání státu při německé spolkové vládě,
   vicepresident vědecké rady Institutu pro ekologické a prostorové plánování v Drážďanech a expert německo-švýcarsko-francouzské vládní komise pro Horní Porýní


  • autor

   Čoup, blat


Aktualizováno: 12. 06. 2012