Internetová encyklopedie dějin Brna

Helena Laura Karolina Freschlová

  Helena Laura Karolina Freschlová


  • * 13.11.1897 Brno – † po 1949


  • podnikatelka v knihtisku


  • rodné jméno

   rozená Wesnitzká, rozloučená Swobodová

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno, Cejl 31


  • zaměstnání

   v roce 1924 utvořila Helena (poprvé provdána Swobodová) s matkou Josefinou Wesnitzkou veřejnou společnost, jíž byla 24. 10. 1924 Zemskou správou politickou v Brně udělena tiskařská koncese, sídlo firmy bylo na Cejlu č. 31,
   roku 1933 požádala Josefina Wesnitzká se svou dcerou Helenou (podruhé provdanou Freschlová) jako veřejnou společnicí Krajský soud civilní v Brně o zápis firmy Josef Wesnitzky do obchodního rejstříku pro společnosti,
   v roce 1938 přistoupil do firmy jako veřejný společník manžel Paul Freschl, tehdy již zaměstnanec firmy

   po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu a firma byla arizována na základě vynucené kupní smlouvy z roku 1942

   poválečné osudy firmy nejsou známy, Helena Freschlová (bydlící v Brně), byla v roce 1949 vyzvána, aby požádala o výmaz firmy z obchodního rejstříku


  • poznámky

   z prvního manželství měla dvě děti: Rudolfa a Evu Swobodových


  • prameny, literatura


  • partneři

   Franz Swoboda
   sňatek: 1919, Brno; manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 19. 2. 1932 Paul Freschl
   sňatek: 27. 10. 1932, Brno (Městská rada); manželství rozloučeno 7. 4. 1941


  • rodiče

   Josefine Ernestine/Tinka Wesnitzká (Windholzová)
   Josef Michael Wesnitzky


  • sourozenci

   Rudolf Wesnitzky


  • ulice

   Cejl
   bydliště doložené v roce 1932


  • autor

   Jord, Menš


Aktualizováno: 06. 10. 2019