Helena Laura Karolina Freschlová

* 13.11.1897 Brno – † po 1949


podnikatelka v knihtisku


rodné jméno

rozená Wesnitzká, rozloučená Swobodová


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR


bydliště

Brno, Cejl 16, později 31


zaměstnání

v roce 1924 utvořila Helena (poprvé provdána Swobodová) s matkou Josefinou Wesnitzkou veřejnou společnost, jíž byla 24. 10. 1924 Zemskou správou politickou v Brně udělena tiskařská koncese, sídlo firmy bylo na Cejlu č. 31,
roku 1933 požádala Josefina Wesnitzká se svou dcerou Helenou (podruhé provdanou Freschlová) jako veřejnou společnicí Krajský soud civilní v Brně o zápis firmy Josef Wesnitzky do obchodního rejstříku pro společnosti,
v roce 1938 přistoupil do firmy jako veřejný společník manžel Paul Freschl, tehdy již zaměstnanec firmy

po okupaci Československa byla firma jako židovský majetek dána pod vnucenou správu a firma byla arizována na základě vynucené kupní smlouvy z roku 1942,
poválečné osudy firmy nejsou známy, Helena Freschlová (bydlící v Brně), byla v roce 1949 vyzvána, aby požádala o výmaz firmy z obchodního rejstříku


poznámky

z prvního manželství měla dvě děti: Rudolfa a Evu Swobodovýchpartneři

Franz Swoboda
sňatek: 25. 12. 1919, Brno-Zábrdovice (kostel Nanebevzetí Panny Marie), manželství rozloučeno krajským soudem civilním v Brně 19. 2. 1932 Paul Freschl
sňatek: 27. 10. 1932, Brno (Městská rada); manželství rozloučeno 7. 4. 1941
sourozenci

ulice

Cejl
bydliště doložené v roce 1932


Jord, Menš


Aktualizováno: 29. 07. 2020