Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Krchňák

  Rudolf Krchňák


  • * 3.8.1905 Brno – † 9.1.1996 Brno


  • nevidomý učitel hudby, autor povídek o nevidomých


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


  • zajímavé okolnosti

   S Lubomírem Nopem přišel na myšlenku uspořádat oslavu Dne nevidomých (13. listopad), což je výroční den narození Valentina Haüye (13. 11. 1745), který jako první na světě pochopil myšlenku možnosti výchovy, vzdělávání a pracovní výchovy nevidomých.


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Herčíkova 4


  • vzdělání

   jednoroční obchodní škola,
   v roce 1927 státní zkouška učitelské způsobilosti ze hry na klavír


  • dílo

   V letech 1930–1938 založil a redigoval časopis "Nevidomý hudebník", který vydával Podpůrný spolek samostatných slepců. Výsledkem jeho kompoziční činnosti jsou skladby komorní, vokální a instrumentální.
   Jeho literární činnost beletristická začala črtami "S bílou holí" (informace jsou uvedeny i na stránkách: www.nevidomi.cz/sbh0.htm). O životě nevidomých umělců napsal publikaci "Nevidomí známí, neznámí" a s Lubomírem Nopem (1915–1986) sepsal publikaci "Péče o slepé na Moravě".
   Nelze opomenout jeho lásku k jazyku esperanto, v němž řadu let redigoval esperantskou přílohu časopisu "Zora" zvanou "Auroro".


  • zaměstnání

   učitel hudby, hudebník, komponista, ladič pian


  • prameny, literatura


  • ulice

   Herčíkova
   bydliště


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Jis


Aktualizováno: 03. 12. 2017