Rudolf Krchňák

* 3.8.1905 Brno – † 9.1.1996 Brno


nevidomý učitel hudby, autor povídek o nevidomých


národnost

česká


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, ČSSR, ČR


zajímavé okolnosti

S Lubomírem Nopem přišel na myšlenku uspořádat oslavu Dne nevidomých (13. listopad), což je výroční den narození Valentina Haüye (13. 11. 1745), který jako první na světě pochopil myšlenku možnosti výchovy, vzdělávání a pracovní výchovy nevidomých.


bydliště

Brno-Královo Pole, Herčíkova 4


vzdělání

jednoroční obchodní škola,
v roce 1927 státní zkouška učitelské způsobilosti ze hry na klavír


dílo

V letech 1930–1938 založil a redigoval časopis "Nevidomý hudebník", který vydával Podpůrný spolek samostatných slepců. Výsledkem jeho kompoziční činnosti jsou skladby komorní, vokální a instrumentální.
Jeho literární činnost beletristická začala črtami "S bílou holí" (informace jsou uvedeny i na stránkách: www.nevidomi.cz/sbh0.htm). O životě nevidomých umělců napsal publikaci "Nevidomí známí, neznámí" a s Lubomírem Nopem (1915–1986) sepsal publikaci "Péče o slepé na Moravě".
Nelze opomenout jeho lásku k jazyku esperanto, v němž řadu let redigoval esperantskou přílohu časopisu "Zora" zvanou "Auroro".


zaměstnání

učitel hudby, hudebník, komponista, ladič pian


prameny, literatura

ulice

Herčíkova
bydliště


související odkazy

Jis


Aktualizováno: 03. 12. 2017