ThDr. Tomáš Korec

* 21.12.1863 Protivanov (okres Prostějov) – † asi únor 1923


katolický kněz, doktor teologie a filozofie, gymnaziální profesor náboženství, literární kritik a překladatel


pseudonym

Thomas Korec


bydliště

Protivanov čp. 56 (rodný dům),
Brno, Minoritská 1


dílo

- Život a dílo Bernarda, otce a učitele církevního, druhého zakladatele řádu cisterciáckého. Brno, Papežská knihtiskárna benediktinů rajhradských 1891.
- Poutní kniha. Modlitby a písně. Brno, Dědictví sv. Cyrilla a Methoda 1893 (spolu s bratrem Františkem).
- Perly posvátného řečnictví. Brno, Knihtiskárna benediktinská 1895 (vydal z pozůstalosti Bedřicha Geislera).

Překládal z italštiny a němčiny.


zaměstnání

katecheta c. k. vyššího gymnasia v Brně (1894–1900)

ulice

Minoritská
bydliště doložené v roce 1900


Menš


Aktualizováno: 13. 03. 2022