prof. MUDr. Rudolf Vanýsek, DrSc.

* 5.2.1876 Velký Týnec, okr. Olomouc – † 28.8.1957 Mariánské Lázně


internista, profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, zakladatel její interní kliniky a v letech 1926–1927 děkan, v letech 1932–1933 rektor Masarykovy univerzity, organizátor lékařského stavovského hnutí


bydliště

Brno:
- Masarykova 29
- Kotlářská 43


vzdělání

české gymnázium v Olomouci (1895 maturita),
1895–1901 česká Lékařská fakulta v Praze,
1903–1907 studijní pobyty v Německu, Rakousku, Francii a Anglii,
1912 soukromý docent průmyslových chorob, 1919 řádný profesor vnitřního lékařství, 1956 titul DrSc.


vyznamenání a pocty

Medaile J. E. Purkyně (1956)


dílo

Publikoval práce ze všech oborů vnitřního a nervového lékařství. Přispěl k poznání patologie periferních nervů, gastrických krizí a svalových atrofií. Vytvořil vlastní internistickou "brněnskou" školu.
Z jeho vědeckých objevů je známa především tzv. Vanýskova trias u kardiální neurózy a Vanýskův symptom. Patří k průkopníkům průmyslového lékařství u nás.
Soupis prací viz Časopis lékařů českých, 1946, s. 112–113.


zaměstnání

1901–1907 Lékařská fakulta v Praze,
1907–1919 primář interního oddělení Zemské nemocnice v Brně,
1919–1946 LF MU vedoucí kliniky nemocí vnitřních,
1949–1955 závodní lékař Československé státní spořitelny v Brně,
1955–1957 lázeňský lékař v Mariánských Lázních


odborné a zájmové organizace

Spolek českých lékařů v Praze,
Česká lékařská župa v Brně (1908–1920 předseda),
Spolek českých lékařů v Brně (1921–1936 předseda),
Český čtenářský spolek v Brně (1934–1939 předseda),
Československá lékařská společnost J. E. Purkyně,
Francouzská společnost vnitřního lékařství,
Francouzská kardiologická společnost,
Sokol Brno I (od roku 1907),
Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně


pojmenováno

- Vanýskův den (pořádán od roku 1985 Spolkem českých lékařů Brno ve spolupráci s Českou a Slovenskou internistickou společností)
- Vanýskovo trias
osoby

Method Fišer
M. Fišer byl jedním ze svědků druhého sňatku R. Vanýska Karel Havlík
R. Vanýsek byl jedním ze svědků při sňatku K. Havlíka Ludvík Janoš
L. Janoš byl jedním ze svědků druhého sňatku R. Vanýska Theodor Kletzl
tchán


partneři

Marie Pauková (Kletzlová, rozloučená Vanýsková, rozloučená Nováková)
sňatek: 23. 9. 1909, Brno (kostel sv. Maří Magdaleny); manželství rozloučeno 16. 7. 1919
(první manželka)
Blažena Vanýsková (Bumbová, rozloučená Stavělová)
sňatek: 19. 6. 1922, Městská rada Brno
(druhá manželka)


děti


ulice

Kotlářská
bydliště Masarykova
bydliště a sídlo ordinace (doloženo v roce 1922 a 1925)


osoba na objektech

R. Vanýsek
pamětní deska: Pekařská 53/11


události

15. 12. 1938
Slavnostní předání nových insignií Masarykově univerzitě
profesor Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
26. 5. 1933
Audience zástupců fakultních spolků Masarykovy univerzity u prezidenta republiky
rektor Masarykovy univerzity
17. 3. 1933
Slavnostní otevření ortopedické kliniky LF MU
rektor Masarykovy univerzity
18. 3. 1924
Ustavující valná hromada Spolku českých lékařů v Brně
první předseda Spolku Českých lékařů v Brně (1924–1936)
30. 12. 1922
Ustavující schůze Československé dermatovenerologické společnosti
internista


související odkazy

Kal, Menš


Aktualizováno: 24. 12. 2018