Jetřich st. z Prusinovic


zemský úředník


šlechtický predikát

z Prusinovic


zajímavé okolnosti

V zemských službách strávil necelých dvacet let. V Brně pobýval v letech 1563–1578.


zaměstnání

v letech 1563–1566 zastával úřad menšího písaře, do roku 1573 místopísaře a v letech 1573–1578 nejvyššího písaře Markrabství moravského,
v letech 1587–1602 (1605) byl na Moravě královským prokurátorem Jakuba st. Vojska z Bogdunčovic


stavby

Dominikánská 5/350
majitel domu v letech 1563(?)–1582


Jord


Aktualizováno: 08. 05. 2011