Internetová encyklopedie dějin Brna

Alfred Weinberger

  Alfred Weinberger


  • * 11.10.1872 Brno – † po 1946 New York (USA)


  • průmyslník ve vlnařství


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, USA


  • zajímavé okolnosti

   Po rozpadu monarchie muselo vedení firmy najít pro své výrobky nová odbytiště.
   Po hospodářské krizi se přesunul zájem zákazníků k lacinějším výrobkům, takže nastal částečný pokles výroby. Výroba byla proto rozšířena o speciální oddělení výroby jemných dámských látek.


  • bydliště

   Brno, Cejl 10


  • zaměstnání

   v roce 1897 obdržel prokuru firmy Adolf Weinberger, která patřila jeho otci,
   roku 1902 se stal jejím veřejným společníkem a po otcově vystoupení v roce 1907 ji dále vedl jako veřejnou obchodní společnost (v témže roce se stal společníkem jeho mladší bratr Richard, který roku 1911 z firmy vystoupil), firma byla dále vedena jako podnik jednotlivce

   po odjezdu Alfreda Weinbergera s rodinou do ciziny byl pověřen v září 1938 prokurou firmy jeho bratr Richard Weinberger,
   po okupaci Československa byla nad firmou jako židovským majetkem zavedena vnucená správa,
   po osvobození Československa byl v září 1945 do firmy Adolf Weinberger, továrna na jemná sukna a vlněné zboží v Brně, Cejl č. 10, jmenován národní správce,
   po únoru 1948 se staly národním správcem Moravské vlnařské závody, n. p. Brno,
   v roce 1949 byla majetková podstata firmy začleněna do Mosilany, vlnařských závodů, n. p. Brno a firma byla znárodněna a vymazaná z obchodního rejstříku

  • odborné a zájmové organizace

   honorární konzul Dánského království v Brně (doloženo v roce 1927, také v roce 1930)


  • poznámky

   Po okupaci Československa byl majetek Alfreda Weinbergera v Brně zabaven ve prospěch Německé říše, neboť v té době pobýval s rodinou v Londýně, k roku 1941 uváděn pobyt v brazilském Rio de Janiero.
   Zkonfiskována byla firma na Cejlu č. 10, dům v ulici Hlinky č. 90, pozemky v ul. Hlinky a Jezuitské ulici, veškeré cenné papíry, bankovní vklady a zařízení.


  • prameny, literatura


  • partneři

   Valérie Weinbergerová (Ende)
   sňatek: 6. 5. 1926, Brno ( městská rada)


  • děti

   Valerie Christine Franziska Tutsche (Weinbergerová)
   Ilsa Jana Julie Weinbergerová


  • rodiče

   Adolf Weinberger
   Ottilie Weinbergerová (Hellmannová)


  • sourozenci

   Helene Morgenstern (Weinberger)
   Richard Weinberger
   Marianne (Anna) Spierová (Weinbergerová)


  • ulice

   Cejl
   bydliště, současně sídlo
   továrny na výrobu vlněného zboží


  • události

   5. 12. 1931
   Zahajovací slavnost VIII. Vánočního stromu republiky v Brně
   dánský konzul v Brně, opětovně přispěl do sbírky částkou tisíc korun
   6. 12. 1930
   Zahajovací slavnost VII. Vánočního stromu republiky v Brně
   při zahajovací slavnosti daroval jako dánský konzul v Brně tisíc korun
   7. 12. 1929
   Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně
   dánský konzul v Brně a účastník slavnosti


  • autor

   Jord, Dos


Aktualizováno: 02. 03. 2020