Alfred Weinberger

* 11.10.1872 Brno – † po 1946 New York (USA)


průmyslník ve vlnařství


státní příslušnost

Rakousko-Uhersko, ČSR, USA


zajímavé okolnosti

Po rozpadu monarchie muselo vedení firmy najít pro své výrobky nová odbytiště.
Po hospodářské krizi se přesunul zájem zákazníků k lacinějším výrobkům, takže nastal částečný pokles výroby. Výroba byla proto rozšířena o speciální oddělení výroby jemných dámských látek.


bydliště

Brno, Cejl 10


zaměstnání

v roce 1897 obdržel prokuru firmy Adolf Weinberger, která patřila jeho otci,
roku 1902 se stal jejím veřejným společníkem a po otcově vystoupení v roce 1907 ji dále vedl jako veřejnou obchodní společnost (v témže roce se stal společníkem jeho mladší bratr Richard, který roku 1911 z firmy vystoupil), firma byla dále vedena jako podnik jednotlivce

po odjezdu Alfreda Weinbergera s rodinou do ciziny byl pověřen v září 1938 prokurou firmy jeho bratr Richard Weinberger,
po okupaci Československa byla nad firmou jako židovským majetkem zavedena vnucená správa,
po osvobození Československa byl v září 1945 do firmy Adolf Weinberger, továrna na jemná sukna a vlněné zboží v Brně, Cejl č. 10, jmenován národní správce,
po únoru 1948 se staly národním správcem Moravské vlnařské závody, n. p. Brno,
v roce 1949 byla majetková podstata firmy začleněna do Mosilany, vlnařských závodů, n. p. Brno a firma byla znárodněna a vymazaná z obchodního rejstříku


odborné a zájmové organizace

honorární konzul Dánského království v Brně (doloženo v roce 1927, také v roce 1930)


poznámky

Po okupaci Československa byl majetek Alfreda Weinbergera v Brně zabaven ve prospěch Německé říše, neboť v té době pobýval s rodinou v Londýně, k roku 1941 uváděn pobyt v brazilském Rio de Janiero.
Zkonfiskována byla firma na Cejlu č. 10, dům v ulici Hlinky č. 90, pozemky v ul. Hlinky a Jezuitské ulici, veškeré cenné papíry, bankovní vklady a zařízení.partneři

Valérie Weinbergerová (Ende)
sňatek: 6. 5. 1926, Brno ( městská rada)

ulice

Cejl
bydliště, současně sídlo
továrny na výrobu vlněného zboží


události

5. 12. 1931
Zahajovací slavnost VIII. Vánočního stromu republiky v Brně
dánský konzul v Brně, opětovně přispěl do sbírky částkou tisíc korun
6. 12. 1930
Zahajovací slavnost VII. Vánočního stromu republiky v Brně
při zahajovací slavnosti daroval jako dánský konzul v Brně tisíc korun
7. 12. 1929
Zahajovací slavnost VI. Vánočního stromu republiky v Brně
dánský konzul v Brně a účastník slavnosti


Jord, Dos


Aktualizováno: 02. 03. 2020